Stworzyłeś nas, Boże

Kolejny „wiersz z okienka”, którego autorem jest Karol Wojteczek – absolwent LO Sadowne rocznik 2006.

*

*

*

*

Stworzyłeś nas, Boże

*

Stworzyłeś nas Boże, na swe podobieństwo,

to szaleństwo…

bo jakież to bóstwo na swój obraz tworzy

dzieło, które gardzi każdym słowem Bożym?

*

Stworzyłeś nas Boże byśmy Cię kochali,

lecz plan nie wypalił…

bo jakże kochać bóstwo, które na swój obraz

tworzy dzieło, ni krzty nie dając mu dobra?

*

Stworzyłeś nas Boże, zła nie dając poznać,

ale tak nie można…

bo jakież to bóstwo przed swym dziełem kryje

to, na czym świat stoi i z czego świat żyje?

*

Stworzyłeś nas Boże na królów tej ziemi,

królowie szaleni…

i jakże takim królom można ziemię wydać,

gdy sami chcą króla, by móc go przeklinać?

*

Stworzyłeś nas Boże, aby dać nam wolność,

cóż za nieudolność…

dawać wolność temu, który na nią pluje,

ale mimo wszystko i tak Ci dziękuję…

*

Stworzyłeś nas Boże, bym Ci mógł uwłaczać,

potem składać modły, pokornie przepraszać…

Na cóż stwarzać tego, który na Cię pluje?

Ale mimo wszystko… jeszcze raz dziękuję…