XXII Dzień Papieski w ZSP Sadowne

Dzień Papieski odbywa się w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – w tym roku 44. W ZSP Sadowne uroczystość odbyła się 17 października.

Jan Paweł II został wybrany papieżem 16 października 1978 roku. Z tej okazji od 2005 roku, gdy Sejm ustanowił ten dzień Dniem Papieskim, obok uroczystości religijnych w różnych miastach odbywają się koncerty, spotkania i zbiórka do puszek na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. W tym roku swoim liście do wiernych polscy biskupi zaznaczyli, że przeżywając XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy” chcą wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w encyklice „Veritatis splendor”.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem uczcił ten Dzień 17 października uroczystością szkolną, którą przygotowali: ks. Krzysztof Rzepczyński, p. Kamil Kiełek i p. Marta Osman wraz z uczniami. Obecni na uroczystości mieli okazję obejrzeć inscenizację słowno – muzyczną z elementami multimedialnymi o życiu, kapłaństwie Ojca Świętego, głównie w kontekście przesłań przekazanych Polsce i Polakom podczas Jego kolejnych wizyt w Ojczyźnie.

Na zakończenie „Barka” i kilka słów „od serca”. Hasło XXII Dnia Papieskiego „Blask prawdy”, a także reguły życia chrześcijańskiego były elementami wypowiedzi podsumowujących szkolną uroczystość. O powrocie do wartości preferowanych przez Ojca Świętego mówili: Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik i Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa. Prawda i wolność, to cele katechezy dla wszystkich, dzieci, młodzieży i dorosłych – podsumował Dzień Papieski ks. kanonik Stanisław Wojciechowski, który również na zakończenie spotkania pobłogosławił uczestników relikwiami Św. Jana Pawła II, przechowywanymi w miejscowym kościele parafialnym.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński