„Wiwat maj, trzeci maj”

232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem uczciła tę rocznicę uroczystą akademią.

232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Po upadku Rzeczypospolitej Konstytucja 3 maja stała się symbolem wielkich dokonań i dowodem na to, że można było stworzyć silne, sprawne i nowoczesne państwo. Jej legenda pobudzała do walk o jego odrodzenie przez cały okres zaborów. Polacy dzięki przyjęciu Konstytucji 3 maja odzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. W latach niewoli były to ważne czynniki wzmacniające wolę walki o odzyskanie państwowości.

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca to wydarzenie. Po wprowadzeniu do hali sportowej sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała p. dyrektor Małgorzat Koroś. Powitała przybyłych gości, nauczycieli i uczniów, w kilku słowach nakreśliła też rys historyczny uchwalenia Konstytucji 3 maja i kolejnych.

Po części oficjalnej „głos” zabrali uczniowie, którzy przedstawili tematyczny montaż słowno – muzyczny, zawierający również prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Sławomira Akonoma. Montaż zakończył „taniec” z polskimi barwami narodowymi, którego efektem było utworzenie flagi Polski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali jeszcze: p. Marcin Gręda – Zastępca Wójta Gminy Sadowne, ks. Antoni Kunicki – proboszcz parafii Sadowne i p. Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy Sadowne. W wystąpieniach padły słowa podziękowania za przygotowanie tej uroczystości i utrwalanie tak ważnej dla nas wszystkich historii Polski.

Warto wspomnieć, że uroczystość szkolną przygotowali: p. Aneta Popowska – Filipiak, p. Maria Wódka, p. Sylwia Ilczuk i p. Sławomir Akonom. Wyrazy uznania….

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński