Wszyscy powinni to zobaczyć

2014.02.14.1Izba Edukacji Etnograficznej, która działa przy Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, cieszy się popularnością.

2014.02.14.2Aktualne ekspozycje Izby Edukacji Etnograficznej, która zlokalizowana jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, to przegląd fotografii ukazujących walory terenów nadbużańskich i wykonanych przez młodych fotografików oraz zbiór karykatur, których autorzy pokazują „przesadny” nadmiar pomysłów w działaniach chroniących przyrodę. Tytuły ekspozycji – „Bug w oczach dziecka” i „Chrońmy lasy”.

2014.02.14.3Chętnych do ich obejrzenia nie brakuje, często na wizyty grupowo „wpadają” uczniowie miejscowej podstawówki. Opiekujący się Izbą Etnograficzną, P. Janusz Urbankowski nie tylko pokazuje eksponaty, ale też zawsze urozmaica zwiedzanie pogawędkami na tematy związane z historią i elementami kultury regionu sadowieńskiego.

2014.02.14.5Nieodzownym też elementem zwiedzania jest zapoznanie się ze stałymi ekspozycjami, które uświadamiają nam niechybny i szybki rozwój techniki oraz, w tym przypadku, sprzętu muzycznego, a także trofeami myśliwskimi, które wystawiają tu członkowie Koła Łowieckiego „Kszyk”.

Tekst: sch

Foto: GOK Sadowne