III Mazowiecki Przystanek PaT

2014.06.05.3Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizują III Mazowiecki Przystanek PaT, który odbędzie się w dniach 13-14.06.2014 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

Akcja będzie przedsięwzięciem dwudniowym i zostanie połączona z Ogólnopolskim Głosem Profilaktyki, który będzie miał miejsce w dniu 14.06.2014 r. przed Ratuszem przy ul. 3 Maja 66.

2014.06.05.4Moda na życie bez uzależnień – życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy. Takim przesłaniem w dniu 14.06.2014 r. rozpocznie się na terenie całego kraju Ogólnopolski Głos Profilaktyki, który jest krajowym zrywem wzmocnienia twórczej profilaktyki realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 14.06.2014 r. 

Moda na życie bez uzależnień — życie bez narkotyków, alkoholu, bez przemocy. Takim przesłaniem w dniu 14.06.2014r. rozpocznie się na terenie całego kraju Ogólnopolski Głos Profilaktyki, który jest krajowym zrywem wzmocnienia twórczej profilaktyki realizowanej przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Ogólnonarodowy zryw jedności pokoleniowej, instytucjonalnej i środowiskowej, dokładnie wpisuje się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem inicjatywy jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej o Przystanku PaT i Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki można przeczytać na stronie Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

st. sierż. Anna Maliszewska