O co chodzi z tą „ślepą” ulicą?

2014.07.03.3Nie wiemy, czy dotarła już do wszystkich informacja, że ulica Kościuszki została zablokowana?

Od wczoraj nasi czytelnicy alarmują, iż powstały kolejne utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie Sadownego.

Faktycznie, oprócz zdewastowanej nawierzchni ulicy Kościuszki – po robotach kanalizacyjnych, powstał nowy problem na jej końcu, od drogi K-50 i to problem nie do „przejechania”. Przy wyjeździe z ulicy Kościuszki na drogę krajową K-50 pojawiły się bariery metalowe i drewniane, a wcześniej znak drogowy informujący o „ślepej” ulicy. Kierowcy jadący od strony Broku i zamierzający skręcić do Sadownego, a także wyjeżdżający z ulicy Kościuszki na K-50 lub w kierunku Wilczogąb – a jadący na pamięć – byli niemile zaskoczeni, gdy w pewnym momencie przed sobą ujrzeli bariery. Co się stało?

O co chodzi z tą ślepą ulicą? – pytamy Wójta Gminy Sadowne p. Zdzisława Tracza.

Sam wczoraj byłem zaskoczony nagłą zmianą ruchu na ul. Kościuszki. Okazało się, że bez żadnego uprzedzenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca drogi krajowej K-50, wstawiła zapory na zjeździe z tej drogi w ulicę Kościuszki w Sadownem – odpowiada p. Wójt. – Ul. Kościuszki jest drogą powiatową i dlatego powiadomiliśmy o zaistniałym fakcie Starostę Powiatowego, który interweniował ,w formie protestu, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okazuje się, iż zarządca – przygotowując drogę do remontu – dokonuje już zmian w organizacji ruchu. Ul. Kościuszki ma zostać zamknięta na stałe, natomiast na skrzyżowaniu drogi krajowej K-50 z przecinającą ją ulicą Wiejską ma powstać sygnalizacja świetlna, która będzie regulowała ruchem. Nie wiemy jednak kiedy do tego dojdzie, a z uwagi na remonty ulic: Kościuszki i Sosnowej (która rozładowałaby natężenie) powstają utrudnienia dla pojazdów, dlatego też razem ze Starostą będziemy pilnie interweniować w GDDKiA. Jaki przyniesie to skutek, tego nie wiemy – dodaje Z. Tracz.

Jeśli już jesteśmy przy remontach ulic, to chciałbym dodać, iż poprzednia informacja nie jest jedyną niepokojącą – kontynuuje p. Wójt. – Kilka dni temu odbył się przetarg na wykonanie nawierzchni i chodników ulicy Kościuszki. Nie wyłoniono wykonawcy, gdyż żaden z 3. kandydatów nie zaproponował ceny wykonania robót mieszczącej się w planowanym kosztorysie. Kolejny przetarg może odbyć się ok. 13. lipca i jeśli tym razem dojdzie do wyłonienia wykonawcy, to i tak nie zdąży on z wykonaniem robót do planowanego Festynu w Sadownem w dniach 19-20 lipca. Ulica zostanie wykonana, ale już po tym terminie. Dla rozładowania ruchu przy skrzyżowaniu Kościuszki i K-50 musimy pilnie przystąpić także do remontu ulicy Sosnowej, gdzie może zostać skierowana znaczna część pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osady. To tyle w tym temacie – kończy p. Wójt.

Faktycznie sytuacja staje się trudna w okolicy wyjazdu z ulicy Kościuszki. W tych okolicach trwa teraz dużo prac, jak wszyscy widzą.

2014.07.03.4Kończy się budowa sklepu Topaz, którego otwarcie przewiduje się na 12. lipca (sobota). Obok tego sklepu, na przyległej działce, pomiędzy nim a „Zaściankiem”, trwają prace ziemne – wg informacji ma tu być parking dla klientów sklepu Topaz.

2014.07.03.5Prace trwają również na skwerku przy kościele, gdzie widoczne są już zarysy alejek, schodzących się promieniście do klombu na jego środku. Wkrótce układana będzie kostka w alejkach, a później rozpoczną się nasadzenia drzew i krzewów. Przygotowywany jest też kamień z tablicą upamiętniającą 500-lecie Sadownego, ale to już temat na wrzesień tego roku. Będziemy o tym informować.

Trochę się dzieje? Tak, aby te zmiany nam się spodobały. Poczekamy też na wyniki interwencji władz w sprawie zmiany ruchu na ul. Kościuszki.

Tekst/ foto: sch