SADOWIANKI – Dożynki 2014

sad139SADOWNE

Następnego dnia, tj. 7 września 2014 roku w Sadownem odbyło się święto parafialne, będące dziękczynieniem składanym Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony.

Obecnie – tak jak w przeszłości – formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.

 sad140

Delegacja zespołu SADOWIANKI w składzie Bogusia i Zbyszek Danajowie, Tereska Piwek, Ala Bahniuk, Marysia Szymanik, Jadzia Borowa, Hania Dębkowska i Henia Kibart weszła do kościoła w swoich pięknych  ludowych strojach z wieńcem dożynkowym i chlebem przywiezionym z dożynek diecezjalnych w Miedznie. Grupa śpiewała pieśń ,,Pobłogosław Jezu drogi”.

Przy ołtarzu czekał ksiądz z powitaniem delegacji, ucałował przyniesiony chleb, położył go na ołtarzu i pobłogosławił przybyłych.

Podczas mszy św. ksiądz proboszcz poinformował parafian, iż delegacja SADOWIANEK poprzedniego dnia reprezentowała naszą gminę na dożynkach diecezjalnych w Miedznie, gdzie mszę celebrował bp Tadeusz Pikus. W dalszej części podziękował za uczestnictwo zarówno w Miedznie, jak i w Sadownem, dodając, ze bardzo cieszy go zaangażowanie zespołu w święta kościelne i podtrzymywanie tych pięknych tradycji. Przypomnę, że podczas procesji Bożego Ciała latem 2014 skład jednej chorągwi tworzyły również SADOWIANKI.

sad141Po mszy odbyła się procesja wokół kościoła, w której uczestniczyły wszystkie chorągwie, obrazy, figurka Matki Bożej Fatimskiej, nasz wieniec i chleb niesiony przez SADOWIANKI.

sad142

Wyjście z kościoła – procesja

sad143

Koleżanki dzielą się poświęconym chlebem z pozostałymi członkami zespołu

WĘGRÓW

14 września 2014 roku, to kolejne uroczyste obchody Mazowieckiego Święta Chleba, które rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie.

sad144

SADOWIANKI z wieńcem na Rynku Mariackim w Węgrowie

Po Eucharystii rozpoczęła się impreza na Rynku Mariackim, podczas której zaprezentowały się zespoły: Zespół Ludowy „Węgrowianie”, Zespół Pieśni i Tańca „Korytnickie Promyczki”, Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”, Kapela Ludowa „Sterdyniacy”, Zespół Międzypokoleniowy „Razem” z Kałuszyna, Klub Seniora „Seniorynki-Malinki” z Wyszkowa. Na zakończenie był koncert Zespołu Muzycznego „Vector”.

W trakcie spotkania przybyłych gości kusiły zapachy unoszące się z odświętnie przystrojonych stoisk zapełnionych znakomitymi domowej roboty wypiekami, wędlinami i nalewkami. Wybór najlepszych chlebów i wieńców dożynkowych był z pewnością niezwykle trudny, ponieważ wszystkie prezentowały się pysznie. Mimo to, Komisja Artystyczna wyłoniła zwycięzców w konkursach.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Świętowali z nami: Maria Koc – Senator RP, Stanisława Prządka – Poseł na Sejm RP, Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Jarosław Grenda – Burmistrz Miasta Węgrowa, Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek.

sad145

SADOWIANKI z wieńcem na Rynku Mariackim w Węgrowie

sad146

SADOWIANKI na scenie

Po występach pojawiła się wzmianka na temat zespołu zamieszczona na Info Sadowne:

,,-Mówiąc o Sadownem nie można pominąć Zespołu Śpiewaczego SADOWIANKI… Od początku swojej działalności zespół czynnie uczestniczył w kultywowaniu kultury ludowej ziemi sadoweńskiej, prezentując kilkakrotnie swoje umiejętności w wojewódzkich przeglądach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, a także w Węgrowskich Barwach Jesieni. Niejednokrotnie prezentacje te uzyskiwały wyróżnienia i uznanie znawców tego rodzaju twórczości artystycznej… Aktywność Zespołu Śpiewaczego znana jest w naszym regionie i z tego też względu żadne, poważniejsze uroczystości o charakterze ludowym, również te powiatowe, nie mogą się odbyć bez jego udziału. Dobrze jest, gdy na scenie prezentującej historię i tradycję np. powiatu węgrowskiego, pośród innych, ukaże się i wypromuje naszą gminę zespół ludowy SADOWIANKI. Mieliśmy okazję znaleźć się w takiej sytuacji i miejscu – podczas Mazowieckiego Święta Chleba, które odbyło się 14 września w Węgrowie. Pośród prezentacji Jarmarku Ludowego, wieńców dożynkowych, wiejskich chlebów i wypieków gospodyń, zespół otrzymał wyróżnienie za wieniec dożynkowy, a my wszyscy mogliśmy usłyszeć i obejrzeć w pełnej krasie naszych śpiewaków, którzy profesjonalnie prezentowali piosenki ludowe, sadowieńskie.”

sad147

sad148

Z dalszej części wpisu dowiadujemy się, że zespół jest ,,pod skrzydłami” Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem i wkrótce ma nagrać płytę. Projekt pt. ,,Nagranie i edycja płyty ludowego zespołu śpiewaczego SADOWIANKI” złożony został w 2014 roku do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Dalej czytamy o wkładzie pracy SADOWIANEK w organizację obchodów 500-lecia Sadownego. O tym, że zespół utrwala związek naszego regionu z tradycja ludową, utwory przypominają gwarę ludową, a oprawa muzyczna wprowadza słuchaczy w stan sielankowego połączenia z przyrodą i specyficznym klimatem wiejskim.

A teraz najwspanialsza nagroda dla zespołu. Oto dalszy ciąg wpisu na Info Sadowne:

,,Uwierzcie, możemy tylko się cieszyć i bez wstydu powiedzieć na obcym terenie: to śpiewają nasi, z Sadownego”.

Dziękujemy pięknie za słowa szacunku i uznania! Przyznam, że czasami nam tego brakuje.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2014 (kronika dostępna w zbiorach GOK Sadowne)