To już tradycja…

13 października, już tradycyjnie, w sadowieńskim Gimnazjum obchodzono Dzień Patrona – Błogosławionego Ks. Edwarda Grzymały.

W piątek 13 października, w rocznicę nadania szkole imienia Błogosławionego Edwarda Grzymały, sadowieńskie Gimnazjum uroczyście obchodziło Dzień Patrona.

Uroczystości poprzedzone zostały mszą św. w miejscowym kościele parafialnym w intencji Patrona, po czym obchody tego święta przeniesiono do Gminnej Hali Sportowej w Sadownem. Rozpoczęła je p. Małgorzata Zyśk – Dyrektor Gimnazjum, a dalszą część poprowadził p. Sławomir Akonom – nauczyciel historii i znawca dziejów gminy Sadowne. Zebrani na uroczystości mieli okazję zobaczyć i usłyszeć prezentację słowno – wokalną uczennic, kibicować uczestnikom quizu podobnego do „Wielkiej gry” na temat bł. Edwarda Grzymały oraz obejrzeć kolejną edycję tematycznej prezentacji multimedialnej p. Akonoma pt. „Z Kołodziąża do nieba”.

Przypomnijmy Patrona w ślad za prowadzącym uroczystość:

Ksiądz Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 roku w Kołodziążu (gm. Sadowne), w rodzinie Heleny i Zdzisława. Dzień później został ochrzczony w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Początkowo uczył się w domu, a w roku 1921 zapisał się do Szkoły Głównej Handlowej Z. Maciejewskiego w Warszawie. W 1922 roku przeniósł się do Włocławka i tam w 1926 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. W tym samym roku, realizując swe dawne pragnienia, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Był gorliwym alumnem, odznaczał się wyrobieniem wewnętrznym, a także prawym charakterem, zdolnościami oraz pilnością w nauce.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1931 roku. Jesienią wyjechał na studia do Rzymu, gdzie w 1935 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju, był wikariuszem w Lipnie, w Koninie i w Kaliszu. W 1938 roku wrócił do Włocławka. Został mianowany prefektem gimnazjum. Pełnił także funkcję obrońcy węzła małżeńskiego oraz drugiego sekretarza kurii diecezjalnej.
Na początku okupacji, jesienią 1939 roku, ks. Grzymała na polecenie biskupa Karola Mieczysława Radońskiego, przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, by pełnić obowiązki wikariusza generalnego północnych rejonów diecezji. Poświęcał się pracy duszpasterskiej w parafii oraz w okolicy. Wspomagał uwięzionych kapłanów, m.in. biskupa Michała Kozala (w Lądzie). Ciągle pragnął dzielić ich los, jakby przeczuwając, że tam jest jego miejsce.
26 sierpnia 1940 roku spełniło się to ciche pragnienie. Gestapo aresztowało ks. Grzymałę w domu Sióstr Służebniczek NMP, gdzie mieszkał. Został uwięziony początkowo w Sachsenhausen, a następnie wywieziony do obozu w Dachau. Udręki obozowe znosił cierpliwie, przyjmując je jako wolę Bożą. Sam słaby i wyniszczony, pomagał innym i cieszył się, gdy mógł cierpieć dla Imienia Jezus. W obozie apostołował, głosząc pełne teologicznej głębi konferencje. Nie umiał i nie chciał się oszczędzać. Bardzo szybko opadł z sił i został zapisany do transportu inwalidów.

10 sierpnia 1942 roku wywieziony z obozu, poniósł śmierć przez zagazowanie.

Został zaliczony do grona 108 Męczenników II wojny światowej i beatyfikowany wraz z nimi 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

13 października 2010 roku Gimnazjum w Sadownem otrzymało imię Błogosławionego Edwarda Grzymały oraz prawo posiadania sztandaru.

Uroczystość stała się też okazją do podziękowania osobom współpracującym lub wspomagającym organizatorów Dnia Patrona sadowieńskiego Gimnazjum. Do ich rąk trafiły drobne upominki.

A na koniec? Ks. Proboszcz poświęcił posadzone pod koniec września br. przy budynku Gimnazjum drzewko. Świerk, który nazwano imieniem „Edward”, znalazł dla siebie honorowe miejsce przy wykonanych właśnie w tym miejscu kwietnikach.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński