Kasztany zakwitły i…

…rozpoczęły się egzaminy maturalne. Również w Sadownem.

Dla przykładu: 4 maja – język polski, 7 maja – matematyka, 8 maja – język angielski…  ostatni test maturalny planowany jest na 23 maja.

Zaliczenie wersji podstawowych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego pozwala uzyskać wykształcenie średnie. Aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów na każdym z testów. Co istotne, niezaliczenie egzaminów z przedmiotów dodatkowych i na poziomie rozszerzonym nie wpłynie na uzyskanie wykształcenia średniego.

W Sadownem równo o godz. 9.00 do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 50. absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i kilku uczniów liceów dla dorosłych z Sadownego i Ostrówka.

Życzymy powodzenia!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński