Trzeba pochwalić…

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem w tym roku obchodzi swoje 70-lecie, ale to już wiemy. Osiąga również bardzo dobre wyniki, ale… jej pracownicy nie lubią się chwalić.

16 stycznia 2019 roku obchodziliśmy 70. rocznicę utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem. A właściwie Biblioteka powinna świętować z tej okazji przez cały 2019 rok i… chyba nadal Panie Bibliotekarki przyjmują życzenia.

O rocznicy i utworzeniu sadowieńskiej Biblioteki pisaliśmy już wcześniej na stronie http://www.gbpsadowne.pl/index.php/aktualnosci/183-nasza-biblioteka-ma-70-lat. Tam też można było przeczytać o pełnym zakresie działalności tej instytucji, ale też osiąganych przez nią wynikach, które eksponowane są na tle krajowej, wojewódzkiej czy powiatowej struktury bibliotek publicznych. Przypomnijmy tylko, że rok 2018 przyniósł naszej Bibliotece:

1. miejsce w powiecie węgrowskim (w naszym powiecie funkcjonuje ogółem 23 placówki, w tym: 9 bibliotek i 14 filii. W Rankingu wzięły udział 4 biblioteki).

11. miejsce w województwie mazowieckim (Sieć biblioteczna na Mazowszu wg stanu na dzień 01.07.2018 r. liczy ogółem 958 placówek: 342 biblioteki i 616 filii – w Warszawie: Biblioteka Wojewódzka, 18 Bibliotek Dzielnicowych i 184 filie. W Rankingu oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. W rankingu liczy się także czas pracy biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Dodatkowe punkty można było uzyskać w Rankingu m.in. za dostępność dla czytelników prasy, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie).

– 121. miejsce w kraju pośród prawie 750 sklasyfikowanych w Rankingu bibliotek (W tegorocznej, ósmej już edycji ogólnopolskiego Rankingu, organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast – z wykluczeniem miast na prawach powiatu. Odpowiedzi udzieliły 733 placówki, które tym samym wzięły udział w Rankingu).

Jak Państwo oceniają to osiągnięcie? Myślę, że… bardzo dobrze. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem, obsługujący również trzy filie Biblioteki na terenie naszej gminy, nie lubią się chwalić swoimi osiągnięciami, a więc robię to za nich i w imieniu czytelników (chyba wszyscy są ze mną zgodni) przekazuję im gratulacje i życzenia dalszej, tak owocnej pracy.

Na potwierdzenie powyższych danych dodam tylko, że w naszym województwie biblioteki publiczne nadzoruje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego. W ostatnich dniach podsumowała ona poprzedni rok i przekazała w teren podstawowe dane dotyczące bibliotek publicznych województwa mazowieckiego w 2018 r. Zapoznajmy się z nimi, bo są ciekawe i budujące – oczywiście dla czytelnictwa gminy Sadowne.

Biblioteki Publiczne Powiatu Węgrowskiego w 2018 r.

uszeregowane według wskaźników na 100 mieszkańców

 

Przy okazji zobaczmy też Ranking powiatów województwa mazowieckiego według wskaźników na 100 mieszkańców na podstawie działalności bibliotek publicznych w 2018 r.>>>

Tekst: Sławek Chyliński