Dzień Patrona w Grabinach

Minęło dwa lata od nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Grabinach. 7 czerwca po raz drugi obchodzono tu Dzień Patrona.

7 czerwca uroczystości w Grabinach rozpoczęto mszą św. w Kaplicy w Zarzetce, po czym uczestnicy przemaszerowali do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach. Tu dalszą część uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor Szkoły p. Alina Lipka – Chudzik powitała przybyłych gości, a delegacja uczniów i nauczycieli złożyła kwiaty pod ścianą Patrona.

Wykorzystując tak doniosłą okazję, wręczono nagrody laureatom szkolnego  etapu Konkursu Recytatorskiego „W kręgu twórczości księdza Jana Twardowskiego” (wyniki tego etapu dostępne są na stronie http://zspgrabiny.pl/szkola-podstawowa/aktualnosci/). Laureaci otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana, nastąpiła też prezentacja wierszy przez uczestników szkolnego i gminnego etapu konkursu recytatorskiego (wyniki finału konkursu na stronie http://info.sadowne.pl/?p=20518).

Na zakończenie uroczystości odbyły się występy taneczne najmłodszych członków społeczności Szkoły w Grabinach, a p. Sławomir Akonom przedstawił prezentację multimedialną o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego pt. „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”, po czym odśpiewano hymn Szkoły.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński