Decyzja dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem

Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. szkoła rozpoczęła naukę na odległość (naukę zdalną).

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazywali rodzicom i uczniom materiały do pracy w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłuża szkołom do 10 kwietnia kształcenie na odległość. W tym tygodniu zostało także wydane rozporządzenie, które zobowiązuje nauczycieli do realizacji treści zawartych w podstawie programowej oraz ich monitorowanie i weryfikację. Jest to dla nas sytuacja trudna i do tej pory nie była praktykowana. Efekty podjętych działań zależeć będą wyłącznie od wspólnego zrozumienia i zaangażowania.

Pełny tekst Decyzji dyrektora szkoły>>>