UWAGA! Rekrutacja do szkół średnich!

Wkrótce tegoroczni absolwenci szkół podstawowych będą składać wnioski o przyjęcie do wybranej przez siebie szkoły średniej. Polecamy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

ZSP w Sadownem prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do niżej wymienionych szkół:

– Liceum Ogólnokształcące

– Technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych (gastronomia i hotelarstwo)

– Szkoła Branżowa I stopnia

– Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 semestry (od klasy 2 po zasadniczej szkole zawodowej)

Dokumentacja do pobrania i więcej o szkołach na stronie http://www.liceumsadowne.pl/