WSPOMNIENIE O PROFESORZE EDWARDZIE HERMANIE

,,Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, uczniowie Pana Profesora Hermana! Książka o Profesorze jest już wydrukowana! Już ją mamy!

Koszty wydania zostały sfinansowane przez uczniów Profesora. Wszyscy współautorzy, koledzy współpracujący i koledzy Profesora otrzymają ja bezpłatnie. Zainteresowani będą mogli kupić książkę w Sadownem – jesteśmy w fazie organizacji dystrybucji. Koszty tej fazy działań też pokrywamy sami, natomiast cenę samej książki przewidujemy w wysokości 40 złotych. Zakładamy, że zyski ze sprzedaży (200 egzemplarzy), zgromadzone na specjalnym koncie stypendialnym, w całości przeznaczymy dla uczniów naszej szkoły. Na koncie tym znajdą się również pieniądze pozostałe na wydanie książki. Proponujemy, aby stypendium nosiło nazwę ,,Stypendium imienia Edwarda Hermana”.

Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w prace nad wspomnieniami o naszym Profesorze.

  • Bardzo dziękuję Joasi Herman za wspomnienie o Ojcu i zdjęcia rodzinne.
  • Szczególnie dziękuję Małgosi Marcjanik za wnikliwą, ale przyjazną dla współautorów korektę językową.
  • Dziękuję Jankowi Włostowskiemu za udział w kompletowaniu zawartości książki i za zorganizowanie jej wydrukowania.
  • Karolinie Skłodowskiej za pomoc i kontakt z drukarnią w Łomży.
  • Marysi Nowakowskiej za cierpliwe zbieranie materiałów, w tym wspomnień autorstwa Profesora Antoniego Ciechanowskiego.
  • Marzenie Giers za pomoc w spisaniu wspomnień mamy, Pani Profesor Barbary Giers.
  • Tadkowi Staniaszkowi za materiały ze zjazdu klas, objętej pierwszym wychowawstwem Profesora.
  • Krzyśkowi Baranowskiemu, Krzyśkowi Kądzieli i Januszowi Pelcowi za dostarczenie materiałów ze zbiorów rodzinnych.
  • Dziękuję też kolegom zaangażowanym w prace redakcyjne za rozpoznawanie osób na zdjęciach archiwalnych.
  • I oczywiście wszystkim współautorom.”

Stanisław Stefanowicz

Więcej na stronie http://www.liceumsadowne.ayz.pl/wordpress/aktualnosci/wspomnienie-o-profesorze-edwardzie-hermanie/

Źródło: http://www.liceumsadowne.ayz.pl/wordpress/