Są już wyniki konkursu!

Właśnie zakończył się Konkurs pn. „Najładniejsza ozdoba świąteczna”, ogłoszony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sadownem. Ogłaszamy jego wyniki.

Powołana przez Organizatora Komisja, po ocenie zgłoszonych na Konkurs ozdób świątecznych, postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria –dzieci młodsze (wiek przedszkolny i klasy I-III szkoły podstawowej)

I miejsce – Nikola Rostek

II miejsce – Justyna Zawistowska

III miejsce – Zuzanna Ziółkowska

Kategoria – dzieci starsze (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

I miejsce – Amelia Suska

II miejsce – Filip Ilczuk

III miejsce – Amelia Podgórska

Kategorie – młodzież i dorośli (szkoły ponadpodstawowe i dorośli)

I miejsce – Barbara Zawadzka

II miejsce – Izabela Ilczuk

Gratulujemy laureatom Konkursu „Najładniejsza ozdoba świąteczna”. O terminie i miejscu rozdania nagród Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem powiadomi indywidualnie osoby zainteresowane.

Tekst: GBP Sadowne