Wyłoniono najładniejsze dekoracje!

Przed Świętami Bożego Narodzenia ogłoszono konkurs, który miał na celu wyłonienie i nagrodzenie najładniejszych dekoracji świątecznych posesji gminy Sadowne. Znamy już wyniki tego Konkursu!

Organizatorami Konkursu „Najładniejsza Bożonarodzeniowa Dekoracja Posesji Gminy Sadowne 2020” byli: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran.

Organizowany Konkurs miał na celu wyłonienie najładniejszej i najciekawszej świątecznej dekoracji posesji, a także:

– promocję Gminy Sadowne poprzez podniesienie jej atrakcyjności i walorów estetycznych,

– propagowanie idei upiększania własnej miejscowości i najbliższego otoczenia poprzez ukazanie nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

– kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich oraz
popularyzacja tradycji świątecznych, a także podkreślenie wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Uczestnicy Konkursu mieli uwiecznić w formie fotografii dekorację świąteczno-noworoczną swoich budynków mieszkalnych, ogrodów i posesji i przekazać je Organizatorom. Najistotniejsza była tu pomysłowość, widoczność dekoracji z zewnątrz, oryginalne wykonanie nawiązujące do tradycji świąteczno-noworocznej oraz ogólne wrażenia estetyczne i harmonia z otoczeniem. Powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa oceniła zgłoszone dekoracje.

Oto wyniki:

– I miejsce – Dorota i Marek Szczechura, Sadowne,

– II miejsce – Natalia Dębkowska i Ilona Dębkowska, Sojkówek,

– III miejsce – Henryka Samsel, Sadowne.

Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu odbioru nagród.

Gratulujemy pomysłowości i brawa dla jego uczestników.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński/GOK Sadowne

Foto: GOK Sadowne