PoczytajMY!

W ZSP w Sadownem zakończyła się realizacja projektu PoczytajMY. Akcja miała na celu popularyzację czytania książek wśród dzieci i młodzieży.

Grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem, w ramach wolontariatu, czytała dzieciom i młodzieży ciekawe książki. Przygotowała sześć spotkań czytelniczych dla młodszych kolegów z przedszkola i szkoły podstawowej w Sadownem. W grupach przedszkolnych oraz zerówkach dziewczęta z liceum przeczytały wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. Z młodzieżą w klasach ósmych, opowiadanie o przyjaźni pt: „Koszulka z numerem 6”. Po wspólnej lekturze odbywały się ciekawe gry i zabawy dotyczące przeczytanych książek. Były: quizy, koło fortuny, zagadki, miłe rozmowy. Uczestnicy (łącznie ok. 90 osób), na zakończenie, otrzymali zakładkę do książek i mały poczęstunek. Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze i z pewnością pozostaną u wszystkich na długo w pamięci.

Wspólne czytanie książek zaangażowało naszą młodzież w czytelnictwo i wolontariat, było okazją do bardzo sympatycznych spotkań i rozmów na temat książek. W trakcie akcji czytelniczych młodzież w nietuzinkowy sposób pokazała swoim młodszym kolegom, jak wciągające jest czytanie, jak dużo może przynieść radości i satysfakcji.

W ramach realizacji tego samego projektu przeprowadzony został ponadto w ZSP w Sadownem, Szkolny Konkurs Fotograficzny pt: „Odkrywamy Norwida”. Uczestnicy mieli za zadanie zilustrować cytaty Cypriana Kamila Norwida fotografią. Napłynęło niemal 70 prac, z których wyróżniono 4. Ponadto jedna praca została nagrodzona nagrodą publiczności. Konkurs miał na celu przypomnienie postaci naszego wieszcza oraz popularyzację jego wierszy w Roku Norwida.

Wszyscy wiemy, że kształtowanie nawyków czytelniczych zaczyna się od już od najmłodszych lat. Czytanie właśnie najmłodszym przez ich starszych kolegów jest do tego bardzo skuteczną metodą. Chcieliśmy pokazać, że czytanie nie kończy się w szkole, na nie zawsze ciekawych lekturach. Jest przede wszystkim kluczem do zdobycia kompetencji społecznych, do sukcesów w bardzo wielu obszarach życia.

Projekt PoczytajMY zrealizowany został w ramach ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa organizowanej przez CEO.

Mirosława Renik