„Śluby panieńskie” najwyżej ocenione!

6 grudnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem odbył się „Turniej Lektur Szkolnych 2021”. Najwyższe oceny za zaprezentowany fragment lektury otrzymała klasa III LOp.

Już po raz czwarty w sadowieńskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbył się Turniej Lektur Szkolnych. Jego pomysłodawczynią i organizatorką od pierwszej edycji jest p. Mirosława Renik, która na co dzień dba o księgozbiór szkolny, jego poczytność przez uczniów oraz zaopatrzenie biblioteki we wszelkie nowości wydawnicze. W Turnieju biorą zawsze udział wszystkie klasy Liceum i Technikum, a polega on na zaprezentowaniu w formie przedstawienia fragmentu aktualnej lektury szkolnej, w tym przypadku – dramatu.

W poniedziałkowe przedpołudnie w sali gimnastycznej Liceum gości oraz uczniów powitali organizatorzy Turnieju: Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa i p. Mirosława Renik. Zebranym przedstawiono historię i zasady Turnieju oraz zaprezentowano Komisję Konkursową – w tym roku w składzie: p. Mirosława Renik, p. Danuta Chylińska, ks. Krzysztof Rzepczyński i p. Wojciech Łopaciński. Wylosowano kolejność występów, głos zabrał również przybyły na Turniej Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik.

I ruszył Konkurs…

W roku 2021 do Konkursu Lektur Szkolnych przystąpiło 9 klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, które zaprezentowały fragmenty dramatów w poniżej podanej kolejności:

– I T; Słowacki – Balladyna

– III LOp; Fredro – Śluby panieńskie

– IV T; Szekspir – Makbet

– I LO; Szekspir – Romeo i Julia

– III Tp; Zapolska – Moralność pani Dulskiej

– II LO; Fredro – Zemsta

– II Tp; Mrożek – Tango

– III LOg; Mickiewicz – Dziady, cz. 2

– III Tg; Molier – Świętoszek

Po wszystkich występach Komisja Konkursowa udała się na naradę. Czas ten wykorzystał p. Dyrektor Ryszawa, który wspólnie z p. Markiem Renikiem ogłosił wyniki przeprowadzonego w listopadzie wewnętrznego konkursu o Patronie Liceum Władysławie Orkanie. A oto jego laureaci:

– I miejsce – Adrian Samsel i Hubert Sobieski z klasy III LOg

– II miejsce – Dominik Kacprzyk i Damian Subda z klasy III LOp

– III miejsce – Oliwia Styś i Rafał Mioduszek z klasy II LO

Nagrody laureatom wręczono i… pojawił się też w sali gimnastycznej Mikołaj, który – jak się okazuje – nie zapomina o grzecznych uczniach Liceum i Technikum, ich wychowawcach i gościach uroczystości. A jakże, obdarował wszystkich słodkościami!

A wyniki Konkursu Lektur Szkolnych?

Po burzliwej dyskusji członków Komisji ogłoszono je. Oto one:

– I miejsce – klasa III LOp za Śluby panieńskie Aleksandra Fredry

– II miejsce – klasa III LOg za Dziady, cz. 2 Adama Mickiewicza

– III miejsce – klasa I T za Balladynę Juliusza Słowackiego

Laureaci Konkursu oraz pozostałe klasy uczestniczące w nim otrzymały oczywiście nagrody: w postaci finansowej (tylko I miejsce), biletów do kina, szczęśliwego numerka, dodatkowych punktów na sprawdzianie czy możliwości niewykonania zadania domowego. Ciekawe nagrody!

Były też dodatkowe wyróżnienia: najlepsza aktorka – Hanna Ciulak, najlepszy aktor – Marcin Rusiniak, za najlepszy kostium – Krzysztof Dyoniziak, za najlepszą rolę drugoplanową – Julia Wierzba oraz dla nauczycieli za wspieranie talentów uczniów i odwagę wyjścia na scenę: Maria Dobies, Marta Osman, Beata Bodzon, Kamil Kiełek i Mariusz Wójcik.

I to wszystko. Bardzo ładne przedstawienia, bardzo dobra gra aktorska, kostiumy i scenografia, bardzo dobra organizacja, wszystko bardzo dobre! Miło było na to popatrzeć! Gratulacje!

Zapraszamy za rok, a może – jak powiedział p. Marek Renik – spotkamy się w Sadownem na Turnieju Lektur Szkolnych, ale w wydaniu powiatowym.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński