Wspólne inwestycje w Sadownem

14 lutego w Sadownem oficjalnie zakończono przebudowę i remont obiektów sportowych, z których korzystają uczniowie tutejszych szkół.

Były to zadania, które wspólnie sfinansowały Samorządy: Województwa Mazowieckiego, Powiatu Węgrowskiego i Gminy Sadowne. Dzięki wspólnym działaniom Samorządów sadowieńscy uczniowie mogą już korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej oraz hali sportowej z zapleczem. Zadania te polegały na:

– przebudowie w dwóch etapach sali gimnastycznej wraz z zapleczem (sala, szatnie i pomieszczenia dla nauczycieli WF) przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem:

etap 1 – wartość inwestycji: 192 615,95 zł, w tym 100 000 zł. dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” i 92 615,95 zł z budżetu Samorządu Powiatu Węgrowskiego,

etap 2 – wartość inwestycji: 179 884,47 zł, w tym 100 000 zł dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 79 884,47 zł z budżetu Gminy Sadowne.

– remoncie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy hali sportowej w Sadownem  o wartości 337 633,27 zł, w tym 200 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, a pozostała kwota z budżetu Gminy Sadowne. W ramach tego zadania wykonano remont 4. szatni dla sportowców, szatni dla osób niepełnosprawnych, 4. WC dla sportowców, WC dla osób niepełnosprawnych, WC dla trenerów/nauczycieli WF, 2. pomieszczeń z natryskami oraz pokoju dla trenerów/nauczycieli WF. Ponadto odświeżono ściany i wymieniono drzwi na korytarzu łączącym wyremontowane pomieszczenia.

W poniedziałek 14 lutego nastąpiło oficjalne zakończenie inwestycji i oddanie obiektów sportowych do użytku. W uroczystości wzięli udział pp.: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Radni Powiatu Węgrowskiego: Małgorzata Zyśk, Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran, Zastępca Wójta Marcin Gręda, Skarbnik Gminy Anna Rukat, Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik i Wiceprzewodnicząca Rady Irena Dębkowska oraz Proboszcz Parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki.

Symboliczne oddanie obiektów sportowych do użytku to przecięcie wstęgi – w sali gimnastycznej dokonali tego gospodarze, dyrektorzy szkół: podstawowej p. Małgorzata Koroś i ZSP p. Sławomir Ryszawa, natomiast w hali sportowej pp.: Elżbieta Lanc, Ewa Orzełowska, Małgorzata Zyśk i Waldemar Cyran. Nie obyło się też bez krótkich przemówień i poświęcenia obiektów przez ks. Antoniego Kunickiego.

Brawa dla współpracujących ze sobą samorządów, które współfinansowały tak ważne inwestycje dla naszej Gminy, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży uczących się w sadowieńskich szkołach.

Cóż do tego dodać? Czekamy na kolejne inwestycje!

Zdjęcia w galerii Google https://photos.app.goo.gl/YtDEz5FWVEm6eAP86

Tekst/foto: Sławek Chyliński