Edwardowi Hermanowi…

W styczniu 2019 roku informowaliśmy o śmierci wieloletniego Dyrektora i Nauczyciela Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Sadownem Pana Edwarda Hermana. Minęły już trzy lata i…

Po kilku miesiącach od śmierci Profesora w artykule „Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Hermanie”, w ślad za Stanisławem Stefanowiczem przekazaliśmy Państwu ważne informacje, cyt.:

,,Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, uczniowie Pana Profesora Hermana! Książka o Profesorze jest już wydrukowana! Już ją mamy!

Koszty wydania zostały sfinansowane przez uczniów Profesora. Wszyscy współautorzy, koledzy współpracujący i koledzy Profesora otrzymają ja bezpłatnie. Zainteresowani będą mogli kupić książkę w Sadownem – jesteśmy w fazie organizacji dystrybucji. Koszty tej fazy działań też pokrywamy sami, natomiast cenę samej książki przewidujemy w wysokości 40 złotych. Zakładamy, że zyski ze sprzedaży (200 egzemplarzy), zgromadzone na specjalnym koncie stypendialnym, w całości przeznaczymy dla uczniów naszej szkoły. Na koncie tym znajdą się również pieniądze pozostałe na wydanie książki. Proponujemy, aby stypendium nosiło nazwę ,,Stypendium imienia Edwarda Hermana”.

Chodziło oczywiście o książkę pt. „Wspomnieniu o Profesorze Edwardzie Hermanie  1938-2019”, której dystrybucję rozpoczął wtedy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem i której dystrybucja nadal trwa. Pieniądze pozyskane na przygotowanie kolejnego zjazdu absolwentów LO oraz uzyskane ze sprzedaży książki postanowiono zgromadzić na koncie Rady Rodziców ZSP z przeznaczeniem na specjalne stypendium dla uczniów ZSP w Sadownem. I tak ziścił się pomysł utworzenia „Stypendium imienia Edwarda Hermana”.

Dla zainteresowanych książką i wsparciem konta stypendialnego podajemy oficjalną informację ze strony internetowej ZSP Sadowne:

Tytuł: WSPOMNIENIE O PROFESORZE EDWARDZIE HERMANIE 1938- 2019

Autor: Praca zbiorowa – zebrał i zredagował Stanisław Stefanowicz

Opracowanie językowe: Małgorzata Marcjanik

Rok wydania: 2019

Cena: 40 zł

Zainteresowanych nabyciem książki prosimy o dokonywanie wpłat, ustalonej przez autorów kwoty (cena minimalna) na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, z dopiskiem ,,Stypendium imienia Edwarda Hermana”

nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy oddział w Sadownem 06 9236 0008 0261 3084 2000 0030

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem

Sadowne; ul. Kościuszki 74; 07-140 Sadowne

Po dokonaniu wpłaty, książkę można odebrać w sekretariacie naszej szkoły, lub drogą pocztową po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z sekretariatem szkoły.

A teraz… mamy 17 marca 2022 roku (trzy lata od śmierci Profesora, ale też 84. rocznica Jego urodzin i wigilia imienin Edwarda) – dzień realizacji innego pomysłu wychowanków Dyrektora: nadanie imienia Profesora Edwarda Hermana jednej z sal lekcyjnych sadowieńskiego Liceum – sali polonistycznej, zlokalizowanej na I piętrze budynku szkoły, w której (część z nas pamięta) Profesor Herman spędził z nami większość swojego życia.

Uroczystość połączono z przyznaniem i wręczeniem pierwszego „Stypendium imienia Edwarda Hermana”. Po wprowadzeniu do Sali gimnastycznej sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa powitał przybyłych gości, absolwentów szkoły oraz jej aktualnych i byłych pedagogów, pracowników i uczniów. Przedstawił też sylwetkę Profesora Hermana i okoliczności powstania oraz realizację pomysłu utworzenia przedmiotowego Stypendium, a także nadanie imienia Profesora sali polonistycznej, w której nauczał przez wiele lat.

Po wystąpieniu Dyrektora Ryszawy nastąpił najważniejszy moment tej uroczystości – wręczenie pierwszego „Stypendium imienia Edwarda Hermana”. W imieniu Kapituły Stypendialnej, w skład której wchodzą pomysłodawcy, absolwenci szkoły i jej aktualni pedagodzy, wystąpiła p. Maria Nowakowska. Ogłosiła, iż tegoroczne Stypendium otrzyma Weronika Małetka – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego (po gimnazjum), której, wg opiniodawców, nietuzinkowa osobowość i praca na rzecz szkoły oraz społeczności uczniowskiej odpowiada wszelkim kanonom stosowanym, a także tolerowanym – w dobrym tego słowa znaczeniu – przez Profesora Hermana. Do czynności wręczenia Stypendium Pani Maria zaprosiła pozostałych członków Kapituły Stypendialnej. Wielkie brawa i gratulacje dla Weroniki – jak twierdzą obecni na uroczystości, wybór Kapituły jest trafny.

Po części oficjalnej wyprowadzono sztandar szkoły, uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o Edwardzie Hermanie, a uczestnicy spotkania mieli okazję powspominać o swoim Profesorze, zwracając się z Jego przesłaniami do aktualnych uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

Druga, krótka część spotkania odbyła się już na pierwszym piętrze szkoły. Tu, przy sali lekcyjnej, pracowni polonistycznej, w której uczył Profesor Herman, Jego córka Joanna wraz ze swoim wnuczkiem odsłoniła portret swojego Ojca, a proboszcz ks. Stanisław Kunicki odmówił krótką modlitwę w intencji ś. p. Edwarda Hermana. Było to symboliczne nadanie Jego imienia tej Sali lekcyjnej. A jak ona teraz się prezentuje? Niewiele się tu zmieniło odkąd opuściliśmy mury szkoły, można było nawet usiąść na swoim miejscu, jeśli ktoś je zapamiętał.

Taki był przebieg tej uroczystości i najważniejsze, że nadal wspominamy Naszego Profesora. Możemy jeszcze zgłębić informacje o Jego życiu i pracy, które prawie w całości było związane z Sadownem. W tym celu zachęcamy wszystkich do zakupu książki o Profesorze Edwardzie Hermanie, czym wzbogacimy konto Jego Stypendium. Na pewno byłby Wam wdzięczny. Całość zakończymy słowami skierowanymi do Profesora przez p. Stanisława Stefanowicza: „Profesorze, na pewno się jeszcze spotkamy”.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego ważnego wydarzenia – zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński