Trzecie miejsce dla „Sadowianek”

W niedzielę 16 października podsumowano tegoroczne Węgrowskie Barwy Jesieni. Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” zajął trzecie miejsce w swojej kategorii. Brawo!

9 i 10 października w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbywał się XVI Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów WĘGROWSKIE BARWY JESIENI. Jak oficjalnie poinformowała p. Dyrektor WOK Katarzyna Zabadała, na węgrowskiej scenie w tym czasie wystąpiły 33 podmioty artystyczne, które klasyfikowano w pięciu kategoriach. Na uroczystą galę Przeglądu zaproszono laureatów wybranych przez komisję konkursową – wśród nich znalazł się Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

16 października w WOK najlepsi wykonawcy zostali uhonorowani dyplomami i specjalnymi nagrodami. W kategorii „Zespoły folklorystyczne” trzecie miejsce, ex aeuqo z Międzypokoleniowym Zespołem „Razem” z Kałuszyna, zajął Zespół Śpiewaczy „Sadowianki, miejsce II – Zespół Ludowy „Węgrowianie” z Węgrowa, a I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody laureatom wręczały: p. Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i p. Halina Ulińska – Wiceburmistrz Węgrowa. Na scenie swoje konkursowe prezentacje przypominali wyłącznie laureaci uplasowani na pierwszych miejscach w poszczególnych kategoriach.

Zainteresowanych szczegółowymi wynikami XVI Węgrowskich Barw Jesieni odsyłamy na stronę Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński