Posts Tagged ‘Węgrowskie Barwy Jesieni’

O Barwach Jesieni słów kilka

O Barwach Jesieni słów kilka

Pomimo, iż od IX Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni” minęło „kilka” dni, musimy jednak do niego powrócić.

Sukces „Sadowianek”

Sukces „Sadowianek”

„Sadowianki” na pudle IX „WĘGROWSKICH BARW JESIENI”.