W Węgrowie podpisano umowy dotacyjne

Ponad 1,5 mln zł z WFOŚiGW w Warszawie trafiło do samorządów z powiatu węgrowskiego, w tym do Gminy Sadowne.

Modernizacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła, zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz usuwanie azbestu – to projekty, które dofinansował na terenie powiatu węgrowskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz przeznaczył na ten cel łącznie 1 543 102, 40 zł. Umowy dotacyjne z beneficjentami podpisała 29 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie p. Kamila Mokrzycka. Po przemówieniach gości, czeki dotacyjne wręczono przedstawicielom gmin.

Gminę Sadowne reprezentowali: Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran i Skarbnik Gminy Sadowne p. Anna Rukat. Czeki dotacyjne przedstawicielom samorządów gminnych wręczali: p. Henryk Kowalczyk – Wiceprezes RM, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Maria Koc – Senator RP, p. Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki i p. Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie.

Maksymalną kwotę dotacji na modernizację oświetlenia i wymiany źródeł ciepła w wysokości 300 000 zł uzyskała gmina Stoczek, która przeprowadzi modernizację i wymianę systemu sterowania oświetleniem na swoim terenie. Gmina Łochów dzięki dotacji w wysokości 299 930,40 zł zmodernizuje swoje oświetlenie uliczne. Podobny projekt zrealizuje gmina Wierzbno, do której trafi 99 187 zł. Gmina Sadowne uzyskała 154 278 zł na modernizację oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Na przedsięwzięcia związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest początkowo Fundusz zaplanował 8,5 mln zł. Kwota ta została zwiększona o kolejne 6 mln zł, aby zapewnić finansowanie dla wszystkich samorządów, które w tym roku chcą usunąć zebrany już z nieruchomości azbest. Dotacje o łącznej wartości 254 951 zł trafiły do gmin: Sadowne (35 000 zł), Liw, Łochów, Miedzna, Korytnica, Stoczek, Wierzbno i do miasta Węgrów.

W 2023 roku WFOŚiGW w Warszawie uruchomił nowy program dotacyjny „Ekologiczny piknik rodzinny”. Skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, które mogły aplikować o dotację w wysokości 30 tys. zł na organizację wydarzeń w szkołach. Celem programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Pikniki zaplanowano już w gminach: Grębków, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne (Gmina otrzymała 30 000 zł na Ekologiczny Piknik Rodzinny „Bogactwo lasu” na mazowieckiej wsi w Sadownem) i Stoczek. Wydarzenie zorganizuje też powiat węgrowski, który dodatkowo otrzymał 46 803 zł dotacji na promocji ideo „zero waste” wśród swoich mieszkańców (w tym 30 000 zł na Ekologiczny Piknik Rodzinny „Dary Lasu” w Sadownem).

Gmina Miedzna uzyskała 90 000 zł na budowę ścieżki dydaktycznej obok szkoły podstawowej. Z kolei Parafia Ewangelicko – Augsburska w Węgrowie przeprowadzi pielęgnację i konserwację drzew oraz wykona nowe nasadzenie dzięki dotacji w wysokości 87 953 zł.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Starostwo Powiatowe/Sławek Chyliński

Foto: Sławek Chyliński