Już wakacje!!!

Rok szkolny 2022/2023 zakończył się. Świadectwa promujące do kolejnej klasy odebrali też uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

23 czerwca, po mszy św., która odbyła się w miejscowym kościele parafialnym, w sali gimnastycznej ZSP uroczyście podsumowano miniony rok szkolny. Dyrektor szkoły p. Sławomir Ryszawa powitał gości, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców i w kilku słowach opowiedział o pracy swojej placówki oświatowej, osiągniętych wynikach, a także prognozach.

Następnie głos zabrali przybyli na spotkanie goście – w imieniu Instytucji, które reprezentują, nagrodzili uczniów z najwyższą średnią ocen:

– p. Anna Kaszuba, Dyrektor Biura Wojewody – w imieniu Wojewody Mazowieckiego nagrodami uhonorowała dwoje uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Wiktorię Decyk i Macieja Ołdaka oraz dwie uczennice Technikum: Weronikę Marszał i Ewelinę Olton.

– p. Tadeusz Krupa, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie – w imieniu Starosty Węgrowskiego wręczył listy gratulacyjne oraz upominki Wiktorii Decyk i Weronice Marszał.

P. Dyrektor Sławomir Ryszawa wręczył nagrody książkowe uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, których średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego jest równa lub wyższa od 4,00. Są to:

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem

 1. Wiktoria Decyk, kl. III, średnia 5,21
 2. Maciej Ołdak, kl. III, 5,07
 3. Weronika Łukasiuk, kl. I, 5,06
 4. Julia Kowalczyk, kl. III, 4,93
 5. Zuzanna Gierej, kl. III, 4,86
 6. Aleksandra Matusik, kl. II, 4,64
 7. Anna Olkowska, kl. I, 4,56
 8. Maja Bubrzyk, kl. II, 4,50
 9. Julia Sędek, kl. I, 4,50
 10. Michał Jóźwik, kl. I, 4,50
 11. Zuzanna Gałązka, kl. I, 4,38
 12. Przemysław Ryszawa, kl. III, 4,36
 13. Kinga Dębkowska, kl. I, 4,31
 14. Weronika Olton, kl. III, 4,29
 15. Jakub Dernałowicz, kl. I, 4,19
 16. Patryk Fiertak, kl. III, 4,17
 17. Aleksandra Dębkowska, kl. III, 4,14
 18. Weronika Kowalczyk, kl. II, 4,14
 19. Jan Rostek, kl. III, 4,07
 20. Julia Koszewska, kl. II, 4,07
 21. Gabriela Kowalczyk, kl. II, 4,07
 22. Julia Książek, kl. I, 4,06
 23. Oliwia Dąbrowska, kl. I, 4,06
 24. Julia Buber-Bubrowiecka, kl. II, 4,00
 25. Amelia Żach, kl. I, 4,00
 26. Julia Gąsior, kl. I, 4,00

Technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Weronika Marszał, kl. I, średnia 5,10
 2. Ewelina Olton, kl. IV, 5,00
 3. Martyna Dybka, kl. I, 4,95
 4. Alicja Sobolewska, kl. I, 4,85
 5. Sylwia Wikieł, kl. III, 4,80
 6. Magdalena Ziółkowska, kl. IV, 4,68
 7. Kamila Ślusarz, kl. IV, 4,58
 8. Julia Wierzba, kl. IV, 4,47
 9. Daria Wójcik, kl. I, 4,40
 10. Kamil Gerek, kl. I, 4,20
 11. Dawid Gmur, kl. II, 4.00

Podziękowania za całoroczną pracę w szkolnych kołach otrzymali uczniowie:

– Szkolnego Koła Caritas – opiekunowie: p. Marta Osman i p. Mariusz Wójcik

– Zespołu Tańca Ludowego „Orkan” – opiekunowie: p. Mirosława Renik i p. Marta Osman

Jeszcze ostatnie życzenia na wakacje od Dyrektora, trochę pouczeń, symboliczne kwiatki i wyprowadzenie sztandaru – koniec uroczystości. Świadectwa uczniowie (160. uczniów z siedmiu klas – 3 klasy LO i 4 klasy Technikum) oczywiście otrzymali tuż po uroczystości, na ostatnich spotkaniach z wychowawcami w swoich klasach.

Życzymy wszystkim udanych i spokojnych wakacji! Spotykamy się 4 września!

A przy okazji: przypominam o trwającej rekrutacji do szkół średnich. Po szczegóły dla kandydatów do sadowieńskiego LO i Technikum zapraszamy na stronę https://www.liceumsadowne.pl/.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński