Dzień Nauczyciela w ZSP Sadowne

16 października 2023 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem świętował Dzień Nauczyciela i 23. Dzień Papieski.

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem postanowiono zorganizować 16 października br. uroczystość, podczas której uczczone zostaną jednocześnie dwa wymienione święta. Spotkanie w sali gimnastycznej szkoły rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przybyłych powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem p. Sławomir Ryszawa, przekazując najserdeczniejsze życzenia bohaterom tej uroczystości: nauczycielom, pracownikom szkoły i jej emerytom. Na zaproszenie p. Dyrektora w uroczystości wzięli udział emerytowani nauczyciele tej placówki oświatowej: p. Barbara Sówka, p. Maria Nowakowska, p. Tadeusz Gozdur i p. Krzysztof Kądziela oraz Wicestarosta Węgrowski p. Marek Renik, a także księża z miejscowej parafii: ks. Antoni Kunicki i ks. Stanisław Wojciechowski.

Jak stwierdził p. Dyrektor, Dzień Edukacji Narodowej jest też okazją do wyróżnienia nauczycieli za ich pracę i osiągnięcia. Nauczyciele ZSP odebrali swoje nagrody kilka dni wcześniej:

– w dniu 11 października br. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, nagrodę Starosty Węgrowskiego otrzymali: p. Sławomir Ryszawa i p. Maria Dobies, natomiast nagrodę Dyrektora ZSP w Sadownem otrzymali: p. Elżbieta Dernałowicz, p. Magdalena Figoń, p. Wojciech Łopaciński, p. Kamil Kiełek, p. Mirosława Renik i p. Mariusz Wójcik (więcej na stronie https://powiatwegrowski.pl/aktualnosci/wiadomosci-dnia/250-rocznica-utworzenia-komisji-edukacji-narodowej.7674/).

– w dniu 13 października br. w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Minister Edukacji i Nauki wręczył ordery i odznaczenia państwowe zasłużonym nauczycielom. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty brązowym krzyżem zasługi odznaczony został p. Sławomir Ryszawa (więcej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolnopolskie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-2023).

Podczas swoich wystąpień w trakcie sadowieńskiej uroczystości życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły i jej emerytom przekazali również: p. Marek Renik, ks. Stanisław Wojciechowski i ks. Antoni Kunicki.

Także uczniowie podziękowali „bohaterom” uroczystości i złożyli im życzenia, przygotowując i prezentując pod okiem p. Beaty Bodzon część artystyczną. Były też symboliczne różyczki i indywidualne życzenia.

Druga część uroczystości to 23. Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Zobaczyliśmy tu świetnie zsynchronizowany występ słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów wspólnie z ks. Krzysztofem Rzepczyńskim, uzupełniony prezentacją multimedialną

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński/ZSP Sadowne