Najwyżej oceniono występ klasy I LO

5 grudnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem odbył się „Turniej Lektur Szkolnych 2023”. Najwyższe oceny za zaprezentowany fragment lektury otrzymała klasa I LO.

Już po raz szósty w sadowieńskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbył się Turniej Lektur Szkolnych. Jego pomysłodawczynią i organizatorką jest p. Mirosława Renik, dbająca na co dzień m.in. o poczytność lektur oraz o funkcjonowanie biblioteki szkolnej i zaopatrzenie jej we wszelkie nowości wydawnicze. Każdego roku w Turnieju Lektur Szkolnych biorą udział wszystkie klasy Liceum i Technikum ZSP w Sadownem, a polega on na zaprezentowaniu w formie przedstawienia fragmentu lektury szkolnej – tego roku pod ocenę poddano kilkuminutowe scenki z utworów Aleksandra Fredry.

Przed południem 5 grudnia w sali gimnastycznej Liceum gości oraz uczniów powitali organizatorzy Turnieju: Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa i p. Mirosława Renik. Zebranym przedstawiono historię i zasady Turnieju oraz zaprezentowano trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której weszły panie: Danuta Chylińska, Dorota Gałązka i Grażyna Gąsiorek. Zadaniem członków Komisji było ocenienie występów zespołów aktorskich biorąc pod uwagę: zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie, całokształt artystyczny, scenografię, interpretację literacką pierwowzoru, grę aktorską i kostiumy.

Rozpoczęły się prezentacje…

W roku 2023 do Konkursu Lektur Szkolnych przystąpiło 9 klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, które po losowaniu zaprezentowały fragmenty utworów Aleksandra Fredry w poniżej podanej kolejności:

– IV T; „Ciotunia”

– V T; „Pan Jowialski”

– III T; „Paweł i Gaweł”

– II T; „Zemsta”

– I T; „Przyjaciele”

– I LO; „Damy i Huzary”

– IV LO; „Śluby panieńskie”

– III LO; „Małpa w kąpieli”

– II LO; „Dożywocie”

Po wszystkich występach Komisja Konkursowa udała się na naradę. Czas ten wykorzystany został przez p. Dyrektora Sławomira Ryszawę oraz przybyłego również na Turniej Wicestarostę Węgrowskiego p. Marka Renika, którzy przekazali młodzieży ważne informacje na temat dalszego przebiegu obecnego roku szkolnego, a także planowanych i proponowanych dla niej konkursów szkolnych lub międzyszkolnych.

Następnie, po burzliwej dyskusji członków Komisji postanowiono ogłosić wyniki Konkursu Lektur Szkolnych. Oto one:

– I miejsce – klasa I LO za „Damy i Huzary” (nagroda główna 500 zł)

– II miejsce – klasa V T za „Pana Jowialskiego” (nagroda 400 zł)

– III miejsce – klasa III LO za „Małpę w kąpieli” (nagroda 300 zł)

Dodatkowo przyznano wyróżnienia i nagrody – dość ciekawe:

– szczęśliwy numerek dla całej klasy: klasa II LO i IV LO

– jeden dodatkowy punkt na sprawdzianie: klasa I T i II T

– 5 minut z zeszytem na sprawdzianie: klasa III T i IV T

Były też dodatkowe wyróżnienia: najlepsza aktorka – Magda Narowska, klasa I LO i Julia Wierzba, klasa V T; najlepszy aktor – Mikołaj Solarski, klasa I LO, za najlepszy kostium – Diana Ślusarz, klasa I LO. Wyróżnieni otrzymali nagrody Starosty Węgrowskiego, które wręczył im p. Marek Renik.

Świetny pomysł mający na celu prezentowanie fragmentów lektur szkolnych, świetne przygotowanie Turnieju, a gra aktorska, kostiumy, scenografia – bez zarzutów i na wysokim poziomie. Brawo! Już nie możemy doczekać się na kolejną edycję tego Turnieju – może już w szerszym zakresie!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński