Konkurs Wielkanocny w ZSP Sadowne

Wkrótce Święta Wielkanocne. Są one okazją do przypomnienia przepisów na świąteczne ciasta i pokazanie propozycji nakryć stołu – taki był cel Szkolnego Konkursu Wielkanocnego w Sadownem.

26 marca 2024 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem odbył się Szkolny Konkurs Wielkanocny. Jego celem było zaprezentowanie tradycyjnych ciast kojarzących się z Wielkanocą oraz wystroju stołów, na których znajdą się nasze świąteczne potrawy. Prezentacje przygotowano w formie konkursowej w kategoriach: „Nakrycie stołów z okazji Świąt Wielkanocnych” oraz „Ciasta wielkanocne”.

– Mam przyjemność powitać Państwa na piątym Szkolnym Konkursie Wielkanocnym –  w szkolnej sali gimnastycznej przybyłych gości powitał Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa. P. Dyrektor przypomniał, iż pomysłodawczyniami i organizatorkami tego Konkursu były nauczycielki z sadowieńskiego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pp.: Elżbieta Rukat, Maria Dobies i Magdalena Figoń (tak jest do dziś) i krótko omówił historię konkursów kulinarnych w swojej szkole.

W imieniu organizatorów Konkursu głos zabrała p. Maria Dobies, która wstępnie przedstawiła zasady konkursowe i sposób oceny ich uczestników. W skład Komisji Konkursowej weszli wszyscy przybyli goście pp.: Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski, Anna Kaszuba – przyjaciel szkoły i sponsor nagród w Konkursie, ks. proboszcz Antoni Kunicki, ks. kanonik Stanisław Wojciechowski, Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska – Zastępca Burmistrza Łochowa, Agnieszka Ludwin – Dyrektor ZSP w Łochowie, Monika Słowik – Wicedyrektor ZSP w Łochowie, Adam Mioduszewski – Dyrektor SP Nr 3 w Łochowie, Agata Sędek – Dyrektor Przedszkola w Sadownem i Karolina Górecka – redaktor TVP3.

Członkowie Komisji Konkursowej niezwłocznie przystąpili do oceny oznaczonych numerami aranżacji stołów i świątecznych ciast. Wybór był trudny, gdyż wg oceniających wszyscy uczestnicy konkursów zasługiwali na wyróżnienie, ale oczywiście należało wskazać najlepszych.

Podczas liczenia głosów w kategoriach konkursowych salę gimnastyczną zapełnili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, których powitał oficjalnie p. Dyrektor ZSP, a także swoje wystąpienia skierowali do nich: p. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, p. Marek Renik – Wicestarosta Węgrowski i ks. Antoni Kunicki – Proboszcz Parafii Sadowne.

Następnie ogłoszono oficjalne wyniki – oczywiście wszyscy zasługują na nagrody, ale regulamin „rzecz święta”:

W Konkursie „Nakrycie stołów z okazji Świąt Wielkanocnych” wzięli udział:

Nr stołu/uczestnik

 1. Dominika Pacuszka i Natalia Trojanowska
 2. Aleksandra Gałązka i Aleksandra Kowalczyk
 3. Anna Dębkowska i Natalia Wisłowska
 4. Weronika Jarząbek i Alicja Sobolewska
 5. Weronika Góral i Katarzyna Kraszewska
 6. Kacper Małolepszy i Bartosz Składanek
 7. Karolina Kościesza i Karolina Kałuska
 8. Magdalena Ojdana i Aleksandra Cymer
 9. Amelia Laszczka i Natalia Gajewska
 10. Dominika Frąckiewicz i Anna Borowska
 11. Patrycja Dernałowicz i Marek Kamiński
 12. Kamila Ślusarz i Julia Wierzba
 13. Natalia Rolek i Oliwia Dąbrowska

Wyniki Konkursu:

– I miejsce – Weronika Jarząbek i Alicja Sobolewska – stolik nr 4

– II miejsce – Aleksandra Gałązka i Aleksandra Kowalczyk – stolik nr 2

– III miejsce – Weronika Góral i Katarzyna Kraszewska – stolik nr 5

Wyróżnienia:

– Magdalena Ojdana i Aleksandra Cymer – stolik nr 8

– Amelia Laszczka i Natalia Gajewska – stolik nr 9

W Konkursie „Ciasta Wielkanocne”

Nr potrawy/uczestnik

 1. Oliwia Wycech
 2. Zofia Rydzewska
 3. Katarzyna Bujalska
 4. Aleksandra Akonom
 5. Kamil Gerek
 6. Piotr Wojcianowski
 7. Daria Wójcik
 8. Alicja Sobolewska
 9. Martyna Dybka
 10. Oliwia Kędzierska
 11. Szymon Armusiewicz
 12. Sebastian Osemka
 13. Zofia Sołtysiak
 14. Julia Gierłowska
 15. Sylwia Wikieł
 16. Mateusz Roskosz
 17. Justyna Wycech
 18. Jakub Biernat
 19. Kinga Szczechura
 20. Karolina Lipińska
 21. Kamila Ślusarz
 22. Sylwia Urbankowska
 23. Diana Ślusarz
 24. Ewelina Olton
 25. Oliwia Dąbrowska

Wyniki Konkursu:

– I miejsce – Jakub Biernat, potrawa nr 21

– II miejsce – Kamila Ślusarz, potrawa nr 24

– III miejsce – Ewelina Olton, potrawa nr 27

Wyróżnienia:

– Zofia Rydzewska, potrawa nr 2

– Alicja Sobolewska, potrawa nr 8

Zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy i drobne upominki (pozostali dyplomy za uczestnictwo) z rąk przedstawicieli Komisji Konkursowej: p. Ewy Besztak, p. Marka Renika, p. Anny Kaszuby oraz organizatorów Konkursu: p. Sławomira Ryszawy, p. Marii Dobies.

Konkurs Wielkanocny jest bardzo dobrym pomysłem na przypomnienie i utrwalenie tradycji świątecznych, a także zaprezentowanie ich w najatrakcyjniejszej formie. To także dobra forma sprawdzenia w praktyce nabytych już umiejętności przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (i nie tylko), a – jak stwierdzili w swoich wypowiedziach członkowie Komisji Konkursowej – umiejętności te zasługują na jak najlepszą ocenę, głównie dzięki właściwie przekazywanej wiedzy przez wykwalifikowaną i prezentującą wysoki poziom kadrę pedagogiczną sadowieńskiego Technikum.

Wg organizatorów, na szczególne słowa uznania zasłużyli sponsorzy Konkursu: Starostwo Powiatowe w Węgrowie z p. Ewą Besztak i p. Markiem Renikiem na czele, p. Anna Kaszuba i INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. Organizatorzy Konkursu nie zapomnieli o specjalnych podziękowaniach dla nich.

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze i życzeniami udanych oraz spokojnych Świąt Wielkanocnych, a także degustacją ciast wielkanocnych.

Zdjęcia w Galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński