Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sadownem

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej na lata 2024-2025. W Sadownem już funkcjonuje DOM dla seniorów.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi, a przyjęć do DOM dokonuje zespół terapeutyczny. Czas trwania pobytu w domu opieki medycznej ustalany jest indywidualnie przez zespół terapeutyczny.

 

Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie jest finansowana farmakoterapia. Na realizację Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej w latach 2023-2025 Województwo przeznaczyło 34 316 881,87 zł.

 

Uczestnicy DOM mają zapewnione:

– konsultacje psychologiczne;

– zajęcia terapeutyczne;

– treningi funkcji poznawczych;

– treningi umiejętności codziennych;

– terapię zajęciową;

– arteterapię;

– terapię reminiscencyjną;

– trening kulinarny;

– biblioterapię;

– usprawnianie psychofizyczne;

– opiekę pielęgniarską

– zajęcia z edukacji zdrowotnej;

– zajęcia logopedyczne;

– konsultacje dietetyczne;

– konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Jednym z realizatorów Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Należący do Grupy Centrum Zakład Opiekuńczo-Leczniczy VIS Senior Sp. z o.o. utworzył w Sadownem Dzienny Dom Opieki Medycznej, który mieści się w pomieszczeniach Przychodni Centrum przy ul. Kościuszki 82 i który zajmuje się opieką długoterminową sadowieńskich seniorów.

W Sadownem trwa właśnie czteromiesięczny turnus zorganizowany w ramach Projektu. Uczestniczy w nim 16-tu seniorów, którzy chętnie biorą udział pod okiem terapeutów w różnorodnych zajęciach i warsztatach. Przewidywane jest organizowanie kolejnych turnusów dla naszych seniorów, a zainteresowanych prosimy o śledzenie publikowanych przez nas informacji na ten temat.

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Źródła:

https://www.zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/program-wsparcia-domow-opieki-medycznej

https://centrum.med.pl/