Uroczystości 500-lecia

2014.09.18.118 września odbyły się uroczystości upamiętniające 500-lecie założenia osady Sadowne.

Wczesnym przedpołudniem, bo już o godz. 9.00 hala sportowa przy sadowieńskim Gimnazjum zamieniła się w salę konferencyjną. Organizatorzy obchodów 500-lecia Sadownego, których tym razem reprezentowali: Wójt i Rada Gminy Sadowne, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sadownem i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, postanowili wykorzystać obiekt sportowy do zorganizowania uroczystej Sesji Rady Gminy Sadowne. Obiekt ten spełnia wszelkie normy na przyjęcie licznej rzeszy gości, a wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele polskiego Parlamentu, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Węgrowskiego i oczywiście Gminy Sadowne. Goście mieli też okazję obejrzeć przygotowaną w hali wystawę zdjęć na temat historii i współczesności Sadownego.

Po oficjalnym wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu narodowego, Sesję otworzył, zgodnie z regulaminem, przewodniczący Rady  Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. Powitał przybyłych gości oraz licznie zgromadzoną publiczność.

Jak podczas każdej Sesji Rady, głosu na wstępie udzielono gospodarzowi, p. Zdzisławowi Traczowi – Wójtowi Gminy, który przypomniał w skrócie historię utworzenia osady oraz najważniejsze wydarzenia, do których doszło na przestrzeni dziejów regionu sadowieńskiego.

Z uwagi na charakter odbywającego się spotkania, zaplanowano podczas tej Sesji podejmowanie decyzji istotnej rangi, a taką było uchwalenie treści zapisu upamiętniającego obchody 500-lecia Sadownego, który znajdzie się na symbolicznym pomniku – kamieniu usytuowanym na skwerku Kardynała Wyszyńskiego przy kościele parafialnym. Radni, którzy zajęli dla nich honorowe miejsce – po środku Gminnej Hali, jednogłośnie przyjęli treść tej uchwały. Napis, który przegłosowano, brzmi: „Pamięci dawnych i obecnych mieszkańców Sadownego w pięćsetną rocznicę założenia osady. Sadowne , 1514 – 2014”.

Uroczysta Sesja stała się też okazją do uhonorowania osób, których zasługi dla miejscowości i regionu sadowieńskiego są niepodważalne i godne upamiętnienia. Sekretarz Gminy Sadowne p. Zbigniew Bocian kolejno wyczytał osoby, którym Wójt Gminy i przedstawiciele Rady wręczyli dyplomy honorowe „Zasłużony dla Gminy Sadowne”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: pp. ks. Marian Zbieć, Edward Herman, Barbara Giers, Kazimierz Książek, Anna Szyszka, Adam Dobosz i Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

Sesję zakończyły krótkie wystąpienia gości, po czym, w asyście orkiestry, przemaszerowano ulicami Sadownego do kościoła p.w. św. Jana  Chrzciciela w Sadownem na uroczystą mszę, którą koncelebrował ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks. bp Tadeusz Pikus. Po mszy ks. Biskup poświęcił symboliczny kamień na przykościelnym skwerku, podpisano również jego akt erekcyjny.

Ostatnim etapem jubileuszowych uroczystości była sesja popularno – naukowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, którą poprzedziła część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Referaty o historii Sadownego i jego znamienitych mieszkańcach zakończyły uroczystości obchodów 500-lecia założenia osady Sadowne (o referatach, referujących i ich dokonaniach pisaliśmy w artykule: „Biskup Tadeusz Pikus po raz pierwszy w Sadownem!”).

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: GOK Sadowne/sch

Zobacz też film>>>