Posts Tagged ‘Urząd Gminy Sadowne’

Usuwanie azbestu!

Usuwanie azbestu!

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Sadowne w 2023 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Sadowne o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

VI Spartakiada Rodzinna w Sadownem

VI Spartakiada Rodzinna w Sadownem

Organizatorzy zapraszają na VI Spartakiadę Rodzinną, która odbędzie się 5 czerwca 2022 roku w ramach Pikniku Rodzinnego w Sadownem.

POMOC DLA UKRAINY!

POMOC DLA UKRAINY!

Dziś (28 lutego) w Urzędzie Gminy Sadowne odbyła się kolejna narada w sprawie koordynacji działań udzielania pomocy walecznej Ukrainie:

Wydano album promujący Gminę Sadowne

Wydano album promujący Gminę Sadowne

Dzięki współpracy Gminy Sadowne i Samorządu Województwa Mazowieckiego został wydany album promocyjny Gminy Sadowne.

Komunikat Wójta Gminy Sadowne

Komunikat Wójta Gminy Sadowne

W dniach od 17 do 28 marca br. budynek Urzędu Gminy w Sadownem będzie zamknięty dla interesantów.

Retro Moto Show w Sadownem

Retro Moto Show w Sadownem

VI Retro Moto Show odbyło się 16 sierpnia w Sadownem.