POMOC DLA UKRAINY!

Dziś (28 lutego) w Urzędzie Gminy Sadowne odbyła się kolejna narada w sprawie koordynacji działań udzielania pomocy walecznej Ukrainie:

poniżej zamieszczamy oficjalne miejsca zbiórki darów zgłoszone do Urzędu Gminy Sadowne;

zgłoszeń dotyczących rożnych form pomocy (wsparcie materialne, rzeczowe, usługowe, transportowe) prosimy dokonywać bezpośrednio do Urzędu Gminy Sadowne;

informacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz zgłoszenia miejsc noclegowych przyjmujemy pod nr tel. 513 571 278;

Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom za wielkie serca i udzielaną pomoc. Jesteście niesamowici!

Źródło: https://www.facebook.com/gsadowne