Z historii

MASZYNY DO SZYCIA i MATEMATYKA

MASZYNY DO SZYCIA i MATEMATYKA

Jedna z brokowskich czytelniczek przesłała mi skan kwitu pochodzącego z roku 1912, a dotyczącego czternastorublowej zaległości w spłacie rat za maszynę do szycia.

O Broku i funkcjonującej tam niezwykłej fabryce,

O Broku i funkcjonującej tam niezwykłej fabryce,

…o rozbójnikach, a także o szkodliwych inteligentach z Zuzeli.

Parafia Sadowne. Księga zmarłych 1775–1797

Parafia Sadowne. Księga zmarłych 1775–1797

Wpisy zawierają kolejno: datę zgonu i numer wpisu; miejsce zgonu; imię i nazwisko zmarłego; wiek zmarłego; w przypadku śmierci dziecka imiona rodziców,

Jeszcze raz o Brańszczyku i Ostrowi,

Jeszcze raz o Brańszczyku i Ostrowi,

…a także o Broku i „dziadowskim morzu”. 

LOTNISKA ZA MIEDZĄ

LOTNISKA ZA MIEDZĄ

W październiku 1926 r. ukazały się ogólne wytyczne dotyczące poszukiwania i ewidencjonowania terenów nadających się na lotniska wojskowe.

Obszernie o Brańszczyku,

Obszernie o Brańszczyku,

…ale także o koniokradach, pobożnych pielgrzymach, złośliwym dróżniku z Małkini i wiele więcej.

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1643–1672

Parafia Sadowne. Księga ochrzczonych 1643–1672

Wpisy zawierają kolejno: datę ochrzczenia i numer wpisu; miejsce narodzin; dane duchownego, który dziecko ochrzcił; imię i nazwisko ochrzczonego; imiona rodziców; dane rodziców chrzestnych.