5 minut o… mijającym roku

wojtcyranWitam Państwa!

Drodzy mieszkańcy Gminy Sadowne!

Mija właśnie rok od dnia, kiedy obdarzyliście mnie swoim zaufaniem i wybraliście na stanowisko Wójta naszej Gminy.

Od pierwszego dnia, kiedy objąłem urząd Wójta Gminy Sadowne, staram się konsekwentnie realizować swój program wyborczy, który zaakceptowaliście pod hasłem: „Szacunek do ludzi, wiary i tradycji w Nowoczesnej Gminie”. Myślę, że po 12. miesiącach mogę powiedzieć: jest to dobra i właściwa droga dla naszej Gminy oraz dla naszych mieszkańców.

W dniu, kiedy usiadłem w fotelu Wójta Gminy Sadowne, realnie poczułem odpowiedzialność za przyszłość naszej Gminy. Pamiętam narastające uczucie obaw i niepewności oraz myśl: „czy na pewno sprostam Waszym oczekiwaniom”. Wiem, że to bardzo naturalne odczucie w takiej sytuacji.

Pierwsze tygodnie upłynęły pod znakiem poznawania ludzi, spraw i zadań do zrealizowania w najbliższym czasie, pośród których szczególne miejsce zajmowały: modernizacja stadionu, budowa chodnika w miejscowości Sokółka (połączona z modernizacją świetlicy wiejskiej), budowa parkingu w Sadownem przy ul. Stefanowicza – z czasem realizacji po złożeniu aneksu do 31 marca 2015 r.

Wszyscy wiemy, że dla realizacji takich inwestycji okres zimowy raczej jest niesprzyjający i obarczony dużym ryzykiem. Brak wykonania zadań skutkowałby utratą dofinansowania, tym samym dodatkowych pieniędzy do naszego budżetu, a na to nie możemy sobie pozwolić. W międzyczasie odbywały się kolejne przetargi potrzebne do normalnego funkcjonowania Gminy takie, jak wyłonienie odbiorcy odpadów czy konserwacja oświetlenia. Pogoda sprzyjała i wszystko udało się zrealizować – myślę, że na szkolną „5”.

W tym samym okresie zostały przeprowadzone wybory do władz sołeckich w naszych wsiach, które poprzedzała masa spotkań z mieszkańcami, pozwalająca poznawać ich potrzeby – jeszcze bliżej niż przed wyborami samorządowymi.

I tak przyszła wiosna i wczesne lato – 3 Maja, Dzień Flagi Narodowej, Święto Strażaków OSP. Sadowne zaprezentowało się w biało-czerwonych barwach – było uroczyście, patriotycznie, ale to nie tylko moja zasługa. Bez pomocy innych i Was – Drodzy Mieszkańcy – tak by nie było i za to dziękuję, głównie za Waszą postawę i za to, że mogę zawsze na Was liczyć.

W tym roku obchodziliśmy 25-lecie Samorządu, odwiedziło nas wiele zacnych gości, którzy dobrze nam życzą: władze sąsiednich Gmin, władze Powiatowe, najwyższe władze Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Parlamentu i Senatu RP. Uhonorowaliśmy osoby zasłużone dla naszej Gminy pamiątkowymi medalami.

Wiem… nie wszystkich zauważyliśmy, ale proszę – nie odbierajcie tego jako celowego działania, po prostu – przy takich okazjach nie sposób podziękować każdemu. W sposób szczególny chciałbym wspomnieć wystąpienie Burmistrza Łochowa śp. Mariana Dzięcioła, który bardzo realnie oceniał naszą Gminę i jej miejsce na mapie województwa mazowieckiego – za tę szczerość dziękuję mu. Choć dość krótko znaliśmy się, pozostanie w mojej pamięci.

Latem odbył się tradycyjny Festyn Wakacyjny. Gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent,  no i się zaczęło… oblężenie Sadownego fanami Disco Polo – pamiętacie?

Wspólnym wysiłkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy współpracy Parafii, odbyły się Gminno – Parafialne Dożynki. W ten sposób uczciliśmy również rolników seniorów, którzy przed laty, w wielkim trudzie rozwijali rolnictwo w naszej Gminie, a tym samym zaszczepili nam, młodym, miłość do ziemi i pracy na niej.

Sadowieńska świątynia dawno nie gościła tak licznych delegacji rolników z poszczególnych sołectw ze wspaniałymi wieńcami, niosących podziękowanie i prośby do Boga o plony oraz łaskawą pogodę dla nas – rolników. Ponownie odwiedzili nas wspaniali goście i wieczorem wspólna zabawa – było pięknie. Warto się tak trudzić, aby mieć takie wspomnienia. Dziękuję Wam wszystkich, którzy tak licznie braliście w nich udział. Dziękuję również za trud, jaki włożyliście w przygotowanie wieńców dożynkowych. Wierzę, że będziemy tak świętować rokrocznie.

Przez ten rok wybraliśmy najwyższe władze państwowe, parlamentarne, to również dzięki głosom mieszkańców Gminy Sadowne mamy aktualny układ sił w Parlamencie.

Nie sposób zapomnieć, ile niepokoju o czystość i ekologiczny charakter naszej Gminy zasiał w nas wszystkich inwestor, który zamierzał otworzyć po byłym Zakładzie Silikaty RIPOK SADOWNE instalację do segregacji śmieci. Dziś mogę powiedzieć, że to już przeszłość i podjęte działanie oraz decyzje na zawsze obronią naszą Gminę przed niepożądanymi inwestycjami w tym Zakładzie. Gmina Sadowne potrzebuje rozwoju, ale nie kosztem naszego czystego środowiska i naszych mieszkańców.

Sadowne jest Gminą czystą, ekologiczną, przyjazną i o taką musimy dbać. Postaramy się, aby taką pozostała.

W ciągu tego roku został również powołany do życia Sadowieński Klub Seniora, wybudowano kolejne kilometry wodociągów, dróg asfaltowych, nowe oblicze zyskują świetlice wiejskie, ulice, chodniki i wierzę, że te zmiany Państwo zauważacie.

To wszystko, co się zmienia na lepsze w naszej Gminie, to nie tylko moja zasługa, ale praca całej rzeszy pracowników: Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Muzeum i Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wszystkich jednostek oświatowych – od Przedszkola po Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, mediów, które działają na terenie gminy Sadowne, a także Was wszystkich – Drodzy Mieszkańcy. Za to jeszcze raz Wam dziękuję.

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć Staroście Węgrowskiemu za wspólne działania na rzecz  Gminy Sadowne,  Radzie Gminy i Sołtysom za rozsądne podejście do zadań jakie są jeszcze przed nami do zrealizowania, ale i za te, które już udało się nam wykonać. Bez Waszego spokojnego i rzeczowego podejścia byłoby dużo trudniej.

Przed nami kolejny rok, nowe plany i zadania, ale o tym chciałbym Państwa poinformować na bezpośrednim spotkaniu w Sali OSP Sadowne już po nowym roku. Do zobaczenia.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami Wasz Wójt – Waldemar Cyran