5 minut o…

wojtcyran…planach Gminy Sadowne na 2016 rok.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sadowne!

Minęło już trochę czasu od chwili, gdy za pośrednictwem Portalu Info Sadowne zwracałem się do Was w kolejnym artykule z cyklu: „5 minut o…”. Widzimy, że czas płynie szybko, pierwszy kwartał 2016 roku już prawie za nami, a więc chciałbym przedstawić Państwu rzetelną informację o stanie zadań i przedsięwzięć planowanych w bieżącym roku budżetowym.

Tak, jak informowałem Państwa wcześniej, budżet Gminy Sadowne na rok 2016  ukształtowany jest w kierunku spłaty zobowiązań finansowych, zaciągniętych w poprzednich latach, w wysokości przekraczającej 1 milion złotych. Działanie to jest przemyślaną strategią gospodarowania finansami Gminy, a pozwoli na wypracowanie stabilnej pozycji startowej do podejmowania kolejnych zadań inwestycyjnych planowanych i aktualnie przygotowywanych. Mam tu na myśli budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Wiejskiej, Gaj, Partyzantów, Drak oraz  Cichej. Inwestycja jest na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, którą chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku na odcinku ul. Wiejskiej. Musimy się jednak spieszyć, gdyż nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć tego rodzaju odbędzie się już na przełomie miesiąca lipca i sierpnia, a są to kwoty znaczące i znacznie ułatwiające prawidłową oraz szybką realizację zaplanowanego zadnia.

Szanowni Państwo! Miło jest mi poinformować, że zwodociągowanie naszej Gminy przebiega zgodnie z planem, nowe ujęcie wody w Złotkach pracuje prawidłowo i zaopatruje w wodę mieszkańców Złotek, a od końca stycznia również Kolonii Złotki.  Wybudowanie nowych odcinków wodociągów (w roku 2015 blisko 10 km) miało również  na celu ograniczenia zakupu wody z Gminy Stoczek, która dotychczas obsługiwała ten teren. Było to nie małym obciążeniem również dla naszego ZGK, ale obecnie należy do przeszłości. Dzięki tym inwestycjom udało się zapobiec kolejnym podwyżkom ceny wody dla naszych mieszkańców – na najbliższej Sesji Rady Gminy Sadowne zostanie podjęta uchwała o utrzymaniu cen wody na dotychczasowym poziomie.

W tym roku budżetowym planujemy zwodociągowanie Orzełka – ostatniej naszej miejscowości, która nie posiada tego rodzaju sieci. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania.

Miesiąc kwiecień przyniesie nam rozstrzygnięcie złożonych w styczniu br. wniosków o dofinansowanie zadań polegających na budowie dróg gminnych w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych. Złożyliśmy dwa projekty, które dotyczą drogi Grabiny – Szynkarzyzna oraz drogi na terenie sołectwa Sadoleś. Projekty te zostały opracowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie, co umożliwia nam uzyskanie większej liczby punktów podczas oceny formalnej projektów.

To nie jedyne inwestycje zaplanowane na rok 2016 wspólnie z Powiatem Węgrowskim. Kolejnym z planowanych zadań jest konserwacja drogi powiatowej na odcinku od Sadownego do Sadolesia. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt zaplanowania i uzgodnienia tego zadania przeze mnie, przy aprobacie Rady Gminy Sadowne, ze Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem oraz  Zarządem Rady Powiatu. Odbyło się to już na początku roku budżetowego 2016, a udział finansowy Gminy Sadowne w tej inwestycji wynosi 150 tysięcy złotych – dobra współpraca daje dobre owoce.

Co jeszcze w Gminie Sadowne ? Na przełomie kwietnia i maja br. planujemy wykonanie remontu chodnika wokół skweru kościelnego, a następnie przystąpimy do budowy obiecanego przeze mnie szaletu publicznego, który będzie zlokalizowany przy parkanie kościelnym, w okolicy kwiaciarni (dokumentacja budowy, uzgodniona z Parafią, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Sadowne). Realizacja wspólnej inwestycji nastąpi dzięki wsparciu finansowemu funduszu sołeckiego Gminy Sadowne. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za poparcie mojej inicjatywy.

Nie są to wszystkie planowane działania Urzędu Gminy Sadowne na bieżący rok, ale o tym porozmawiamy wkrótce.

Pozdrawiam!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne