5 minut o…

wojtcyran…rocznicy wyboru na urząd Wójta Gminy Sadowne.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sadowne!

Dzisiaj, 8 grudnia mija dwa lata od dnia, w którym objąłem zaszczytny urząd Wójta Gminy Sadowne. Jest to tzw. „półmetek” mojej kadencji i okresu sprawowania funkcji Gospodarza naszej urokliwej Gminy, do którego dotarłem dzięki Państwa wyborowi.

Z okazji tej rocznicy, chciałbym podziękować za dwuletni okres współpracy z Państwem i umożliwienie mi swobodnej realizacji zaplanowanych działań na rzecz Gminy Sadowne. Wszystko wymaga dobrej woli, porozumienia i czasu, który – dzięki Państwa przychylności – mogłem poświęcić dla nas wszystkich.

A czas biegnie bardzo szybko, dni zmieniają się w tygodnie, miesiące i w końcu w lata. Przez ten okres starałem się pracować dla Naszego Społeczeństwa i Naszej Małej Ojczyzny najlepiej jak umiałem. Drodzy Państwo, zaufaliście nie tylko mi jako człowiekowi, ale również moim obietnicom złożonym w okresie przedwyborczym. „Szacunek do ludzi, wiary i tradycji w nowoczesnej Gminie” to hasło, które od początku kadencji starałem się wypełniać i realizować. Dziś, po dwóch latach mogę powiedzieć, że wiele z moich deklaracji przedwyborczych zostało już zrealizowanych: dokończyliśmy budowę sieci wodociągowej Gminy, budujemy kolejne kilometry dróg bitumicznych, chodników, poprawiamy wizerunek naszych miejscowości i Gminy nie tylko na forum powiatu, ale i całego Mazowsza. Pozyskaliśmy też i staramy się pozyskiwać dalsze środki na inwestycje z Unii Europejskiej. Poprawiamy również kondycję finansową naszej Gminy przez spłacanie długów zaciągniętych na potrzeby jej funkcjonowania w latach poprzednich.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy !

Chciałbym podzielić się z Wami informacją na temat zrealizowanych zadań od chwili objęcia przeze mnie urzędu Wójta, przedstawić kondycję finansową Gminy, a także przedstawić cele, które postawiłem przed sobą na kolejne lata sprawowania tej zaszczytnej funkcji. Dlatego też zapraszam wszystkich Mieszkańców na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem w dniu 18 grudnia o godz. 12.15, podczas którego będziemy mogli porozmawiać na temat dalszego rozwoju Gminy Sadowne.

Liczę, że poświęcicie mi Państwo swój czas, jakże cenny zwłaszcza w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

               Z wyrazami szacunku

 Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne