Nasze Liceum!

Liceum Ogólnokształcące w Sadownem jest jednym z kilkuset podobnych w województwie mazowieckim i jednym z blisko 2 tysięcy w całej Polsce. Jednak niewiele jest w Polsce wiejskich szkół średnich. 

Nasze liceum osiągnęło już wiek dojrzały, 2 lata temu świętowaliśmy jego 70-te urodziny.

Zjazd absolwentów

Jak każda szkoła, również nasza jest żywą materią, z której życie, czas i ludzie potrafią rzeźbić niezwykłe formy. I właśnie ta forma w naszej szkole jest wyjątkowa.

Po pierwsze chlubą naszej szkoły są jej wybitni wychowankowie. Są nimi liczni profesorowie i pracownicy naukowi uczelni rozsianych po całej Polsce, cała armia lekarzy, nauczycieli, polityków, księży na czele z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim – Rektorem UKSW w Warszawie.  Nie sposób teraz wymienić ich wszystkich z nazwiska.

„Erasmus+”

Obecnie naszym największym sukcesem jest realizacja projektu Erasmus plus.

„Erasmus+”

Już drugi rok nasi uczniowie wyjeżdżają do 6 krajów partnerskich tj.: Turcji, Danii, Niemiec, Anglii, Węgier i Włoch.

Jest to dla naszych uczniów niepowtarzalna możliwość nauki języka angielskiego w praktyce i zwiedzania świata.

„Erasmus+”

Jesteśmy jedną z niewielu szkół województwa mazowieckiego, która w obecnej edycji konkursu otrzymała dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Właśnie w tych dniach grupa naszych uczniów wraz z nauczycielami przebywała na spotkaniu w Danii.

„Erasmus+”

Nie jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszej szkole. Niedawno zakończyliśmy realizację projektu Comenius, z udziałem 4 partnerskich szkół z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski.

„Comenius”

Dzięki realizacji tych projektów nasi uczniowie zawiązują nowe przyjaźnie, zwiedzają inne kraje i wykorzystują w praktyce znajomość języka angielskiego. Innym międzynarodowym projektem realizowanym w naszej szkole był projekt „Enter your future”.

„Comenius”

Gościliśmy u nas studentów z innych krajów, którzy przeprowadzili zajęcia w języku angielskim, opowiadając o swoich kulturach, zwyczajach, tradycjach. Byli to studenci z Hong Kongu, Korei, Francji, Brazylii i Egiptu.

„Enter your future”

W ostatnich 2. latach za wygrany Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – dwoje uczniów z naszego liceum zwiedziło parlament europejski oraz Brukselę.

„Jesteśmy razem” to kolejny międzynarodowy projekt, w którym co roku biorą udział nasi uczniowie wraz z kolegami z Izraela, poznając nawzajem swoją kulturę i ucząc się tolerancji.

„Jesteśmy razem”

„Jesteśmy razem”

Szkoła jest otwarta na pomysły i inicjatywy uczniów, czego wyrazem jest powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu. Za swą aktywną działalność w tym roku, wolontariusze zajęli II miejsce w wojewódzkim konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu

Nasi uczniowie chętnie angażują się w działania o charakterze artystycznym. Ich wysiłki zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach, za które otrzymali:

  • Nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Wirujący Krąg
  • Tytuł najlepszego spektaklu na Mazowszu za sztukę Aleksandra Fredry Kalosze w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez internetową TVP
  • Nagrodę w ogólnopolskim festiwalu Teatrów młodzieżowych za spektakl Kalosze A. Fredry, organizowanym przez Teatr Polski w Warszawie i Departament Kultury i sztuki.

Spektakl „Kalosze”

Niezwykłą gratką dla naszych artystów było wystawienie sztuki A. Fredry w ich wykonaniu na deskach Teatru Polskiego w Warszawie.

Szkoła to nie tylko nauka, ale również dobra zabawa i odpoczynek. Tradycją naszej szkoły są cyklicznie organizowane wyjazdy na sztuki teatralne i koncerty.

Stowarzyszenie „Działam”

Ponadto, już po raz dziewiąty, w tym roku nasza młodzież weźmie udział w wakacyjnym obozie, na którym będzie poznawać nowe tańce, zwiedzać okolice i chodzić po górach. Uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w rajdach rowerowych organizowanych przez Sadowieński Bike Klub. Na rowerach przejechali już wybrzeże Bałtyku, zwiedzili Mazury i wiele innych atrakcyjnych miejsc w Polsce.

W ubiegłych latach napisaliśmy i zrealizowaliśmy dwa projekty z funduszy unijnych: teatralny – Czwarta Ściana oraz taneczny – Taniec nie tylko dla gwiazd. Uczniowie przygotowali spektakle teatralne i taneczne, wzięli udział w warsztatach artystycznych z udziałem aktorów: Małgorzaty Kożuchowskiej, Jacka Borkowskiego i Dariusza Kowalskiego oraz zawodowych choreografów.

Nasza młodzież bierze udział w licznych imprezach, turniejach i konkursach środowiskowych oraz regionalnych, zajmując wysokie lokaty.

„Dialog pokoleń”

Nasze liceum prowadzi również działalność naukową współpracując z innymi instytucjami takimi, jak chociażby Uniwersytet Warszawski. Owocem tej współpracy są ostatnie publikacje: „Niedokończona historia”, wydana na 500-lecie Sadownego oraz „Dialog pokoleń”, opracowany we współpracy z absolwentkami szkoły: prof. Wandą Decyk – Ziębą i dr Moniką Kresą z wydziału polonistyki.

Szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju czytelnictwa poprzez organizację imprez czytelniczych. W czerwcu 2016 r. uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji czytelniczej pobiliśmy rekord świata we wspólnym czytaniu książek.

Obecnie liceum kontynuuje swoją misję rozpoczętą w 1945 roku. Szkoła, mimo niżu demograficznego i niekorzystnych wcześniejszych zmian w systemie oświaty, trwa, dając dobre warunki do nauki i liczne możliwości poszerzania horyzontów. Uczniowie biorą udział w projektach, wymianach międzynarodowych, kołach zainteresowań, konkursach i kursach, nie o wszystkich da się powiedzieć. Tyle ważnych przedsięwzięć w małej szkole – tylko 20. nauczycieli i 275. uczniów.

Małgorzata Olton, Mirosława Renik