Agata i Szymon wygrali Konkurs!

26 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem odbył się Ogólnopolski Konkurs Barmański pn. „Barman zawód z przyszłością”. Wygrali go nasi uczniowie – Agata i Szymon.

Była to druga edycja tego Konkursu, a relację z pierwszej mieliśmy okazję przekazać Państwu równo rok temu. Wówczas zwycięzcami została drużyna z Technikum w Białej Podlaskiej.

Głównymi Organizatorami Konkursu w kategorii Soft drink – bezalkoholowy, który skierowany jest do uczniów i kadry pedagogicznej szkół ponadpodstawowych o profilu hotelarsko – gastronomicznym, byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Centrum Szkolenia Barmanów Jerzego Czapli. Natomiast niezależną i profesjonalną ocenę umiejętności startujących w nim drużyn gwarantowało Jury w składzie: Jerzy Czapla, Grzegorz Górnik, Paweł Zyśk, Zbigniew Bocian i Jarosław Michalski.

Po uroczystym otwarciu Konkursu przez Dyrektora ZSP w Sadownem p. Sławomira Ryszawy  i przybyłych gości – w tym p. Pawła Pawelca z Radia „S” – oraz losowaniu numerów startowych, do rywalizacji przystąpiło w niżej wymienionej kolejności 7 dwuosobowych drużyn ze szkół:

– Zespół Szkół Ponadgomnazjalnych w Sadownem (uczestnicy: Agata Karczmarczyk i Szymon Dąbrowski, opiekun: p. Kamil Kiełek),

– Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie (uczestnicy: Katarzyna Pokrzywnicka i Dominika Michniewicz, opiekun: p. Barbara Tomporowska),

– Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie (uczestnicy: Michał Elżbieciak i Norbert Alan Seliwiak, opiekun: p. Anna Stefańska),

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie (uczestnicy: Sylwia Białach i Patrycja Walicka, opiekun: p. Renata Głowala),

– Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach (uczestnicy: Paulina Wypychowska i Piotr Pietrasiak, opiekun: p. Lucyna Gara),

– Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie (uczestnicy: Joanna Skwara i Piotr Podleś, opiekun: p. Bogusława Pawelska-Kozon),

– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie (uczestnicy: Natalia Śliwińska i Piotr Karol Płotczyk, opiekun: p. Małgorzata Jaźwińska).

Jury podczas całego Konkursu oceniało m.in. formy prezentacji uczestników, poprawność manipulowania sprzętem i składnikami drinków, wykonanie ozdób, ogólną zręczność i sprawność, limit czasowy, a przede wszystkim walory wykonanych drinków.

Ostatecznie na podium I Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego uplasowali się:

– miejsce I – Zespół Szkół Ponadgomnazjalnych w Sadownem (uczestnicy: Agata Karczmarczyk i Szymon Dąbrowski, opiekun: p. Kamil Kiełek),

– miejsce II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie (uczestnicy: Sylwia Białach i Patrycja Walicka, opiekun: p. Renata Głowala),

– miejsce III – Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie (uczestnicy: Joanna Skwara i Piotr Podleś, opiekun: p. Bogusława Pawelska-Kozon).

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki.

Organizatorzy Konkursu pragną podziękować sponsorom, dzięki którym była możliwe przygotowanie tego rodzaju imprezy. Nie sposób też byłoby zorganizować tego typu imprezę bez szczególnego zaangażowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, w tym Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – pań: Elżbiety Rukat, Marii Dobies i Magdaleny Figoń oraz ich uczniów.

Podziękowania należą się także p. Kamilowi Kiełkowi za wkład pracy w przygotowania do Konkursu, a także pokierowanie sadowieńską Drużyną, której umiejętności pozwoliły na zdobycie najważniejszego trofeum II Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego w Sadownem. Brawo!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński