Tropiciele z III B

Od 6 marca, prawie w każdy poniedziałek na zajęciach dodatkowych, uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej w Sadownem realizowali zajęcia z zakresu kompetencji społecznych

w ramach ogólnopolskiego programu „Lekcje z klasą”, który zostały objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Symbolicznie teleportowali się w świat gry „Profesor Szkiełko i tropiciele”, którą otrzymali dzięki sponsorom z Fundacji Uniwersytet Dzieci  jako jedna z 1000 szkół z całej Polski. Poprzez cykl zajęć przeżywali przygody i uczyli się rozpoznawać emocje, poznawać konstruktywne sposoby ich wyrażania, rozumieć relacje w rodzinie i z rówieśnikami, kreatywnie myśleć. W ramach zajęć słuchali rad Profesora Szkiełko i detektyw Empatii, oglądali instruktażowe filmy, pracowali w grupach, przedstawiali scenki dramowe, wykonywali prace plastyczne, eksponowali efekty pracy na gazetkach ściennych w klasie i na korytarzu. Program został pomyślnie zakończony, uczniowie w swoich paszportach otrzymali ostatnie pieczątki potwierdzające wykonanie zadania.

Dziękujemy Fundacji oraz darczyńcom za prezent.

Zdjęcia na stronie Szkoły Podstawowej w Sadownem>>>

Halina Żach

Źródło: www.spsadowne.pl