Pierwszy dzwonek już wkrótce…

Nowy rok szkolny 2017/2018 wkrótce się rozpocznie. Sadowieńskie placówki szkolne są już prawie do niego przygotowane.

30 sierpnia – jeszcze kilka dni do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Trwają ostatnie prace porządkowe w budynkach szkolnych.

Przysłowiowy „błysk” można ujrzeć już po przekroczeniu progu sadowieńskiego Gimnazjum. Równie imponująco wyglądają klasy i górny korytarz budynku, a pracownicy szkoły, jak zawsze, w pełnej gotowości i oczekujący na swoich uczniów. Ale – jak mówią – zawsze przyda się jeszcze ten ostatni „szlif”.

W budynku Liceum i Szkoły Podstawowej również ostatni „szlif”, podłogi zapastowane, korytarz na drugim piętrze wyremontowany, ale… przez pewien czas potrwają jeszcze prace przy remoncie klatki schodowej naprzeciw głównego wejścia do szkoły. Będą tu całkowicie nowe schody i poręcze, jednak na pełne wykonanie prac potrzeba jeszcze kilku dni.

Przypominamy!

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 4 września. O godz. 8.00 w kościele parafialnym odbędzie się msza św. dla uczniów wszystkich szkół, a uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

– o godz. 9.00 – w Sali Gimnastycznej – Szkoła Podstawowa i w Hali Sportowej – Gimnazjum,

– o godz. 10.00 – w Sali Gimnastycznej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Nauczycielom i uczniom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym!

Tekst/foto: Sławek Chyliński