Mamy wyniki matur 2017

Kończą się wakacje. Większość tegorocznych absolwentów sadowieńskiego liceum jest już studentami wyższych uczelni. A my chcielibyśmy zaprezentować średnie wyniki matur zdawanych w pierwszym, majowym terminie.

Poniżej zebrane zostały dane z poszczególnych przedmiotów, poziomów i szkół. Najbardziej interesujące są dla nas oczywiście licea z naszego regionu – powiatu węgrowskiego. Publikowane wyniki zostały zebrane na podstawie zestawień opracowanych przez CKE i OKE w Warszawie. Mamy powody do satysfakcji! Gratulujemy naszym absolwentom bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów na drodze kariery naukowej i zawodowej.

Wyniki matur z przedmiotów na poziomie podstawowym w LO

Wyniki matur z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w LO

Porównanie wyników matur w liceach ogólnokształcących powiatu węgrowskiego

Tekst: Mirosława Renik