Pierwszy dzień za nami…

Jak w całej Polsce, placówki oświatowe Gminy Sadowne 4 września rozpoczęły nowy rok szkolny 2017/2018. Jak minął pierwszy dzień nauki?

Uczniowie wszystkich sadowieńskich szkół 4 września rozpoczęli tegoroczną edukację mszą św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela, a już o godz. 9.00 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przywitały dzieci w swoich murach, gdzie nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego.

Pierwszy dzień nauki, jak każdego roku, oczywiście polega na oficjalnych spotkaniach, ale też i tych mniej oficjalnych, w gronie kolegów. Wszystko to odbywa się na wesoło, jeszcze wakacyjnie, ale od jutra, jak zapowiedziano, wszyscy przystąpią do normalnej pracy – nauki, zgodnie z przygotowanymi planami lekcji.

Do nauki przystępuje w bieżącym roku szkolnym, jak podaje Pani Dyrektor Małgorzata Koroś, 343. uczniów sadowieńskiej podstawówki, w tym po raz pierwszy dwie klasy siódme, które znalazły już swoje lokum w budynku Gimnazjum.

Gimnazjum „kurczy się”, a pierwszy dzień nauki, to kontynuacja edukacji 127. uczniów sześciu klas drugich i trzecich. Dzisiaj powitała ich p. Małgorzata Zyśk, która nie musiała już szczegółowo zapoznawać swoich uczniów z zasadami i warunkami nauki w tej placówce – oni je poznali wcześniej. Pierwsze w roku szkolnym spotkanie gimnazjalne poświęcone zostało sprawom organizacyjnym, a także przedstawieniu nowych członków Samorządu Szkolnego i jego nowego opiekuna. Nie zapomniano też o rocznicy wybuchu II wojny światowej – poległych w jej wyniku mieszkańców Naszej Gminy uczczono minutą ciszy.

Jako ostatni tego dnia rozpoczynali nowy rok szkolny uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. O godz. 10.00 w Sali Gimnastycznej powitał ich Dyrektor ZSP p. Sławomir Ryszawa. Tradycyjnie zaprezentował skład Rady Pedagogicznej oraz wręczył najlepszym uczniom stypendia Starosty Powiatowego. Grono pedagogiczne przygotowało też wszystkim pewną niespodziankę – nauczyciele włączyli się w ogólnopolską akcję pn. „Narodowe Czytanie” i część z nich, ku uciesze swoich podopiecznych, wcieliła się w role bohaterów „Wesela” Wyspiańskiego (zobaczmy krótki film>>>).

Wspomnijmy tylko, że kolejny rok edukacji w ZSP rozpoczyna: 66. uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 105. uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 24. uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 24. uczniów Liceum dla Dorosłych.

Życzymy wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński