Dzień Nauczyciela w podstawówce…

Szkoła – uczy, a nauczyciel? Wychowuje!

12 października w sadowieńskiej Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej – zwanego Dniem Nauczyciela. Rozpoczęła ją p. Małgorzata Koroś – Dyrektor Szkoły, która w swoim imieniu i Wójta Gminy Sadowne przekazała wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia.

Dzień Nauczyciela jest też okazją do uhonorowania kilku swoich podwładnych nagrodami pieniężnymi. Nagrody Dyrektora otrzymało kilkoro pedagogów, a nagrody Wójta Gminy: p. Małgorzata Koroś i p. Halina Żach – wręczyła je w imieniu organu prowadzącego szkołę obecna na uroczystości p. Skarbnik Gminy Anna Rukat.

Oprócz oficjalnych przemówień zaproszonych gości, odbyła się też część artystyczna, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Marty Kotowskiej. Mali artyści pięknie zaśpiewali swoim pedagogom, ale również poprowadzili sami w ciekawy sposób różnorodne zajęcia lekcyjne, których przebieg rozbawił obserwatorów – uczniów sadowieńskiej podstawówki.

A przy okazji, wszystkiego najlepszego życzymy nauczycielom – wychowawcom z tej Szkoły!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński