Dzień Nauczyciela z… lekturą

Świetny pomysł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. 12 października połączono święto nauczycieli z Turniejem Lektur.

Oczywiście wszystko odbyło się tak, jak przy każdej ważnej uroczystości. Rozpoczął ją p. Sławomir Ryszawa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. Powitał przybyłych gości i złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom swojej Szkoły, a także emerytom, którzy tego dnia zaszczycili licznie obchodzony w Szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

W kilku słowach p. Dyrektor przybliżył znaczenie i rolę zawodu nauczyciela, a jednocześnie wyraził uznanie dla swoich pracowników za wkładany trud w wychowanie młodzieży. Kilku z nich otrzymało z rąk Dyrektora zasłużone nagrody, a wychowankowie nagrodzili ich gromkimi brawami.

W drugiej części uroczystości odstąpiono od zaprezentowania okolicznościowej części artystycznej, a zrealizowano nowy, jakże ciekawy pomysł. P. Mirosława Renik sfinalizowała przygotowywany od pewnego czasu Turniej Lektur.

Turniej polegał na przygotowaniu przez poszczególne klasy Zespołu Szkół kilkuminutowych inscenizacji wybranych fragmentów lektur szkolnych. Uczniowie sami przygotowali scenariusze i dobrali do nich garderobę oraz rekwizyty teatralne.

Pod okiem komisji, w skład której weszli pp.: Mirosława Renik, Alicja Zyśk, Marta Osman i Sławomir Ryszawa, klasy kolejno prezentowały swoje inscenizacje:

– klasa III Technikum Gastronomicznego – „Makbeta” Shakespeare’a

– klasa III LO – „Wesele” Wyspiańskiego

– klasa II LO – „Lalkę” Prusa

– klasa III Technikum – „Pana Tadeusza” Mickiewicza

– klasa I Technikum – „Ferdydurke” Gombrowicza

– klasa IV Technikum – „Chłopów” Reymonta

Ocena gry aktorskiej i samych przedstawień nastręczyła komisji wiele problemów, gdyż każde z nich zasługiwało na wyróżnienie. Ostatecznie postanowiono przyznać pierwsze miejsce uczniom z klasy II LO, prezentującym „Lalkę”, drugie – uczniom klasy IV Technikum, prezentującym „Chłopów”, a  trzecie – uczniom klasy III Technikum za ich przedstawienie „Ferdydurke”.

Najlepszą aktorką wybrano Zuzannę Majbańską, najlepszym aktorem – p. Mariusza Wójcika, najlepszy kostium zaprezentowała Dominika Owsianka, a najlepiej ucharakteryzowany był Kamil Puchta. Najlepszą aktorką drugoplanową została Weronika Kijak, a aktorem – Szymon Dąbrowski. Nagrodzono też klasę III LO za najlepszy pomysł na odkrywcze propagowanie literatury.

Jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że wszystkie przedstawienia były świetne, a grający w nich „aktorzy” bardzo dobrze i z dużym zaangażowaniem wcielili się w swoje role.

Tak w ogóle, to bardzo dobry i niespotykany pomysł. Dobrze byłoby nie poprzestać na Turnieju Lektur. Może… tworzenie sztuk i ich prezentacje wejdą na stałe w zakres pozalekcyjnych zajęć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? Mamy taką nadzieję i życzymy sukcesów!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński