Ślubowanie w Sadownem

27 października 2017 r. to ważna data dla dzieci z kl. Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Sadownem – odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów.

W tym dniu pierwszaki, w galowych strojach, wspólnie z rodzicami przybyli do, specjalnie na tę okazję udekorowanej, sali gimnastycznej, żeby złożyć uroczyste ślubowanie. Przygotowywali się do tego już od dłuższego czasu. Z zapałem uczyli się wierszy i piosenek, brali udział w próbach.

Wreszcie nadszedł ten oczekiwany dzień. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyr. Małgorzata Koroś, która powitała wszystkich zebranych, ale szczególnie pierwszoklasistów. Następnie główni bohaterowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Popisali się wiedzą o naszej Ojczyźnie, ruchu drogowym oraz właściwym zachowaniu w szkole. Udowodnili, że są gotowi zostać prawdziwymi uczniami. Z przejęciem obiecywali, że będą pilnie się uczyć i właściwie zachowywać. Po ślubowaniu Pani Dyr. dokonała pasowania za pomocą symbolicznego ołówka. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy oraz maskotki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Mamy nadzieję, że słowa przyrzeczenia będą dla nich drogowskazem na długie szkolne lata.

Wychowawczynie: H. Żach i H. Kobus

Zdjęcia w galerii Google>>>