Maraton egzaminacyjny za nami

20 kwietnia we wszystkich gimnazjach odbyła się ostatnia część egzaminu trzecioklasistów. W Sadownem egzaminy zdawało 71. uczniów.

Egzamin gimnazjalny odbywa się każdego roku na wiosnę i jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Zawiera arkusze z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, a także języków nowożytnych.

Obecnie gimnazjaliści podchodzą do:

  • I części podzielonej na dwa arkusze: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie,
  • II części zawierającej dwa arkusze: matematykę oraz przedmioty przyrodnicze,
  • III części, czyli egzaminu z języków obcych nowożytnych; do wyboru uczniów CKE pozostawia język angielski, niemiecki, rosyjski, włosku, hiszpański i francuski.

Egzaminy gimnazjalne odbywają się co roku w kwietniu i trwają 3 dni. W bieżącym roku zaplanowano je na 18, 19 i 20 kwietnia – każda z części zdawana jest w innym dniu, a między poszczególnymi partiami przewidziana jest półgodzinna przerwa.

Dwa pierwsze egzaminy w sadowieńskim Gimnazjum odbywały się w hali sportowej, natomiast ostatniego dnia w specjalnie przygotowanych do tego celu 9-ciu pracowniach szkolnych, a ich przebieg nadzorowali pedagodzy Gimnazjum oraz miejscowej Szkoły Podstawowej.

Już zakończyły się i – jak powiedzą egzaminowani – bardzo dobrze. Stres minął, ale doświadczenie pierwszego, poważnego sprawdzianu życiowego pozostało. Na pewno drodzy gimnazjaliści Wam się to przyda w dalszym życiu. Pozostał tylko wybór szkoły średniej – zachęcam do skorzystania z propozycji sadowieńskich szkół średnich, których absolwentami jest wielu z nas i tego nie żałuje.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Gimnazjum w Sadownem/Sławek Chyliński