Konkurs Recytatorski

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach organizuje Gminny Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji księdza Jana Twardowskiego”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a jego celem jest m.in. upowszechnienie twórczości ks. Jana Twardowskiego.

Konkurs odbędzie się 29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach, a wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r. podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Grabinach.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie. Oto jego Regulamin i wymagana dokumentacja uczestników:

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„W KRĘGU POEZJI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO”

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach

Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnienie twórczości ks. Jana Twardowskiego.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Jury oceniać będzie uczestników w trzech grupach wiekowych:

– szkoła podstawowa klasy I – III

– szkoła podstawowa klasy IV – VI

– szkoła podstawowa klasa VII i gimnazjum.

 1. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników w każdej grupie wiekowej.
 2. Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz ks. Jana Twardowskiego.
 3. Jury oceniające prezentacje uczestników będzie uwzględniać:

– interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora,

– kulturę słowa,

– ogólny wyraz artystyczny

 1. W każdej kategorii wyłonionych zostanie trzech laureatów.
 2. Konkurs odbędzie się 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 27 maja 2018 r. karty zgłoszenia na adres szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach (spgrabiny11@wp.pl)
 4. Karta zgłoszenia powinna zawierać dane uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły), oraz tytuł wybranego wiersza.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury konkursowe.
 6. Wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r. podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Grabinach.

– Karta zgłoszenia uczestnika>>>

– Zgoda rodziców ucznia>>>

– Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka>>>