Być w KSR-G to zaszczyt…

…ale i nowe zadania. Do Krajowego Systemu dołączyła OSP w Sokółce.

Na czym polega KSR-G?

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Włączenie jednostki OSP do tego systemu nie jest takie proste…

Zgodnie z przepisami, do KSR-G może być włączona Jednostka OSP, która spełnia wszystkie wymogi, a także bez zarzutów wykonuje swoje zadania. W takim przypadku Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straży Pożarnej przedstawia właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wniosek o włączenie jednostki do KSRG, z którą zawarł porozumienie. Następnie na wniosek właściwego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydaje decyzję w sprawie włączenia jednostki do systemu.

Dlaczego Sokółka?

Prosta odpowiedź. OSP w Sokółce jest prężnie działającą w Gminie Sadowne Jednostką. Od formalnego założenia w 2005 roku ciągle się rozwija i zwiększa swoją dyspozycyjność oraz zasoby sprzętowe. Oprócz doświadczenia w utrzymaniu ochrony przeciwpożarowej, członkowie tej OSP ciągle również zwiększają swoje wyszkolenie strażackie, a także notuje się rosnący poziom stanu osobowego Jednostki, która posiada również drużynę żeńską oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Duże sukcesy druhowie odnoszą nie tylko podczas działań gaśniczych, zdarzeń drogowych czy wywołanych przez siły natury, ale też na gruncie szeroko rozumianej prewencji społecznej, a zwłaszcza we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi i innymi instytucjami.

I stało się…

Równo rok po podpisaniu w Urzędzie Gminy Sadowne porozumienia w sprawie przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Sokółce odbyła się uroczystość, podczas której ostatecznie potwierdzono włączenie miejscowej Jednostki OSP do tego systemu. Uznając zasługi tutejszych druhów – ochotników, razem z nimi 1 lipca to wydarzenie świętowało wielu kolegów z sąsiednich Jednostek OSP, a także wybitni goście, z których kilkoro przekazało swoje słowa uznania w oficjalnych wystąpieniach. Uroczystość prowadził dh Ludwik Tyszka. Obecny Prezes OSP Sokółka p. Mateusz Suski, po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, odbierał w imieniu swoim i kolegów zasłużone gratulacje m.in. od przedstawicieli służbowych: st. kpt. Eryka Antczaka z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, st. bryg. Dariusza Maciąga – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie i członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP st. bryg. Ireneusza Królika. Życzenia oraz wyrazy uznania padły również z ust niektórych gości, m.in. p. Marszałek Elżbiety Lanc, Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana. Kierownika siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Marka Renika, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów p. Jerzego Derlickiego oraz b. Wójta Gminy Sadowne i inicjatora utworzenia Jednostki OSP Sokółka p. Zdzisława Tracza. W podziękowaniu za współpracę do rąk osób wyróżnionych przez druhów trafiły drobne upominki oraz okolicznościowe statuetki.

Świetna uroczystość i zasłużona dla druhów z Jednostki OSP w Sokółce. Również gratuluję oczekiwanego i zasłużonego włączenia do elitarnego Krajowego Systemu, życząc wytrwałości i… tyle samo powrotów, co wyjazdów. Być w KSR-G to zaszczyt, ale i nowe zadania. Powodzenia!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński