Posts Tagged ‘włączenie OSP Sokólka do KSR-G’

Być w KSR-G to zaszczyt…

Być w KSR-G to zaszczyt…

…ale i nowe zadania. Do Krajowego Systemu dołączyła OSP w Sokółce.