UMOWA DEWELOPERSKA 1514

Rozpoczęte w 1454 r. kolejne, tym razem trzynastoletnie polsko-krzyżackie zmagania wojenne, przyniosły wreszcie złamanie potęgi Zakonu.

Po Pokoju Toruńskim z 1466 r. Polska odzyskała kontrolę nad szlakiem wiślanym i ujściem rzeki. Wkrótce Polska stanie się spichlerzem Europy i głównym dostawcą materiałów dla budowy statków. Na mapie miejsc, z których do Gdańska dostarczano towary, już dawno swoje miejsce odnalazł i Brok. Po zawarciu pokoju ruch w brokowskim porcie począł dynamicznie przyrastać. Wielkie ilości wywożonego stąd zboża i drewna uczyniły należący do biskupów płockich klucz brokowski, najbogatszym kompleksem dóbr w Puszczy Białej.

Nic dziwnego, że biskupi zaczęli poważnie rozważać podniesienie rangi stolicy klucza i nadanie temu miejscu praw miejskich. Ze wzrostem znaczenia gospodarczego częściej bawili w Broku ważni oficjaliści, a nawet i sami biskupi. Niezbędną potrzebą było wystawienie siedziby godnej goszczenia tak szacownych osobistości.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/umowa-deweloperska-1514/