Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

2 września, bezpośrednio po mszy św. w sadowieńskiem kościele parafialnym, rozpoczęła nowy rok szkolny Szkoła Podstawowa w Sadownem.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem odbyło się w Gminnej Hali Sportowej. Wszystkich przybyłych, a szczególnie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych, powitała p. Dyrektor SP Małgorzata Koroś, informując jednocześnie o zmianach w nowym roku szkolnym.

Nowością jest zmiana imienia Szkoły Podstawowej – od 1 września 2019 roku sadowieńska szkoła nosi imię bł. ks. Edwarda Grzymały, a uroczystość nadania imienia Szkole odbędzie się 30 września 2019 r. Kolejna zmiana to wygaszenie Gimnazjum w Sadownem i przejęcie jego budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej. Oznacza to, że od tego roku szkolnego Szkoła Podstawowa będzie mieścić się w dwóch budynkach.

I dodatkowe informacje:

– W tym roku szkolnym w budynku macierzystym Szkoły Podstawowej będą uczyły się oddziały przedszkolne i klasy I-V, a w budynku po Gimnazjum – klasy VI-VIII. Do Szkoły Podstawowej, liczącej 19 oddziałów, będzie uczęszczać łącznie 377. uczniów, z czego 302. do klas I-VIII, a 75. dzieci będzie wychowankami oddziałów przedszkolnych.

– Przy Szkole Podstawowej działa świetlica szkolna, z której będzie korzystać (oprócz zerówek) ponad 170. uczniów Szkoły.

– W Szkole Podstawowej w bieżącym roku szkolnym będzie uczyć 38. nauczycieli, którzy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej. Od 1 września 2019 r. w Szkole zostali zatrudnieni nowi nauczyciele: p. Hanna Dymicka – będzie uczyć matematyki w kl. VI-VIII, p. Aldona Gałecka – nauczyciel zajęć w-f i p. Joanna Kowalczyk – nauczyciel wspomagający nauczanie.

– W roku szkolnym 2019/2020 I-szym Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej będzie p. Marek Konik, a II-gim Wicedyrektorem – p. Małgorzata Zyśk. Funkcję kierownika świetlicy nadal pełnić będzie p. Sylwia Ilczuk.

– Podręczniki szkolne dla uczniów będą wypożyczane z biblioteki w bieżącym tygodniu. Przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne. Gmina Sadowne dofinansowuje posiłki szkolne (średnia dochodów w rodzinie to 674 zł netto). Można opłacać już PZU i obiady.

Cóż… oficjalne rozpoczęcie musi być krótkie, jak stwierdziła p. Dyrektor Małgorzata Koroś, dodając na koniec:

„Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi – spokojnej oraz efektywnej pracy. Rodzicom – zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty!”

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst: Małgorzata Koroś/Sławek Chyliński

Foto: SP Sadowne